List apoštolského nuncia o menovaní nového spišského biskupa

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš na úvod slávnostného oznámenia mena nového spišského biskupa oslovil veriacich 8. septembra v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade týmito slovami.

Katolícke noviny 08.09.2023
List apoštolského nuncia o menovaní nového spišského biskupa

Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Snímka: -ART-

Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci vám oznamujem, že pápež František vymenoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu. Dovolím si vám prečítať list apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho:

„Bratislava, 6. septembra 2023.

Vaša Excelencia, dovoľujem si Vám oznámiť, že pre zabezpečenie pastoračného riadenia Spišskej diecézy, ktorá sa smrťou Jeho Excelencie Mons. Štefana Sečku stala vakantnou, Svätý Otec František vymenoval za nového biskupa tejto diecézy dôstojného pána Františka Trstenského, doterajšieho farára a dekana v Kežmarku.

Správa o tomto menovaní bude zverejnená v piatok 8. septembra 2023 o 12. hodine. Do tohto dátumu a hodiny musí zostať pod zvláštnym pápežským tajomstvom.

Vaša Excelencia zostáva až do prevzatia kánonického vlastnenia diecézy novým biskupom diecéznym administrátorom na vykonávanie bežných úkonov.

S prianím všetkého dobrého ostávam s bratským a srdečným pozdravom.

Nicola Girasoli, apoštolský nuncius“

Po prečítaní listu spišský diecézny administrátor Ján Kuboš povedal: „Drahí bratia a sestry, z celého srdca a z celej duše ďakujme Pánu Bohu a spievajme na slávu Kristovi v tento svätý sviatočný deň vznešenej Bohorodičky Panny Márie, veď jej slávny život osvecuje všetky Cirkvi.“