Ľuďom v núdzi budú pomáhať v dôstojnejších podmienkach

Žilinský biskup Tomáš Galis s primátorom mesta Žilina Petrom Fiabánem a predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou otvorili 31. mája nové sídlo Domu charity sv. Vincenta na Bratislavskej ulici v Žiline.
TK KBS 08.06.2021
Ľuďom v núdzi budú pomáhať v dôstojnejších podmienkach

„Stojíme na mieste, ktoré je znamením, že v centre našej spoločnej pozornosti – pozornosti Cirkvi, mesta a župy – sú ľudia, úplne konkrétni ľudia, ich bolesti a utrpenie,“ uviedol počas obradu požehnania biskup Galis.

„Stojíme na mieste, ktoré im má byť oporou v najťažších chvíľach života, keď si nevedia poradiť sami, a my im chceme pomôcť. Nielen preto, že to vyžaduje zákon, nielen preto, že je to naša povinnosť, ale preto, že sú to ľudia, ktorí nosia v sebe poklad večného života, poklad zvaný nesmrteľná duša, ktorá sa usídlila v zraniteľnom tele.

Ako sa skláňal milosrdný Samaritán k zranenému pocestnému, tak aj my sa chceme skláňať k chudobným, slabým a chorým, aby prežili, že nie sú sami na svete, ale že Boh sa stará o každého človeka,“ uviedol biskup Galis.

Do nového sídla sa presťahovali pracovníci charity a ľudia v núdzi, aby tam našli dôstojnejšie podmienky na poskytovanie sociálnych služieb. Kapacita nocľahárne sa zvýšila z pôvodných 25 na 62 lôžok.

Pribudla nová nocľaháreň pre ženy s kapacitou 15 miest, kapacita mužskej nocľahárne sa zvýšila na 47 miest. Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova má kapacitu 62 miest.