Ľutina privítala najväčší gréckokatolícky odpust

Na pútnickom mieste v Ľutine 18. augusta vyvrcholila najväčšia odpustová slávnosť gréckokatolíkov k sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Michal Pavlišinovič 19.08.2019
Ľutina privítala najväčší gréckokatolícky odpust

Odpust v Ľutine slávili s biskupmi tisíce veriacich. / Snímka: Mária Žarnayová


Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V homílii sa prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello. Pannu Máriu priblížil ako tú, ktorá putuje za svojím Synom do neba.

„Mária patrila medzi tých, ktorí znamenali málo; medzi tých, ktorí boli zvyknutí sa spoliehať nadovšetko na Boha Izraela. Na Boha, ktorý vypočúva modlitbu chudobného a nezabúda na volanie utrápených. Mária sa v svojom stave poníženosti cítila nájdená Božím pohľadom a poznala jeho dobrotu.“ A v duchu tejto myšlienky pokračoval: „Mária žiari dnes pred nami predovšetkým ako žena viery. Jej prijatie do neba, skôr než cesta nahor, je posledným rozhodujúcim aktom odovzdania sa Otcovi, definitívnym odchodom v dôvere, keď po zavŕšení pozemského života znova opakuje: Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

V závere svätej liturgie prečítal protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík pozdravný list Svätému Otcovi Františkovi.