Mali sme príjemnú návštevu

Po dlhých mesiacoch, keď sme pre pandémiu nemohli v redakcii Katolíckych novín privítať žiadne návštevy, sa 8. júna u nás zastavili študenti z propedeutického, teda úvodného formačného ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Ján Lauko 15.06.2021
Mali sme príjemnú návštevu

Do redakcie Katolíckych novín zavítali študenti z propedeutického ročníka v košickom seminári. Snímka: Erika Litváková

Do Bratislavy prišli v rámci mediálnej výchovy pri ľudskej formácii v propedeutike. Študentov zaujímalo, ako prebieha výroba najstaršieho katolíckeho týždenníka na Slovensku. Pýtali sa na chod redakcie, elektronické vydanie, náklad, no tiež na to, akú víziu smerovania majú Katolícke noviny na najbližších 3 – 5 rokov, čo sa týka obsahu a jednotlivých rubrík.

Študentov privítal a sprevádzal kolega Ľudovít Malík, ktorý im okrem odpovedí na ich otázky priblížil aj niečo z histórie Katolíckych novín, vydavateľskej štruktúry a organizácie práce.

Propedeutici okrem našej redakcie navštívili aj Televíziu Lux, regionálnu pobočku Rádia Lumen či Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska. Stretli sa tiež s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a bohoslovcami bratislavského seminára.