Máme nového biskupa

Po prvýkrát v histórii sa pútnické miesto a dnes už aj diecézna Svätyňa sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom stala 24. apríla miestom konsekrácie nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy, ktorým sa stal Peter Beňo, doterajší farár v Skalke nad Váhom a súčasne rektor tohto pútnického miesta.
Tibor Ujlacký 27.04.2021
Máme nového biskupa

Nový pomocný biskup Peter Beňo (vľavo) a jeho diecézny biskup Viliam Judák. Snímka: Marek Mucha

Nového pomocného biskupa k oltáru priviedol dekan Pavol Zahatlan, farár farnosti Nitra-Dolné mesto, a honorárny kanonik Jozef Sliepka, najstarší z 23 žijúcich kňazov z rodnej bánovskej farnosti.

Prítomní boli slovenskí biskupi, diecézni kňazi, najbližší príbuzní, ale aj veriaci z materskej farnosti z Bánoviec nad Bebravou a bývalých farností z Púchova, Nesluše, zo Soblahova a Skalky nad Váhom.

Pred samotnou biskupskou konsekráciou bola prečítaná menovacia bula pápeža Františka. Peter Beňo prijal biskupskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.

Spolusvätiteľom bol apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický biskup Marián Chovanec.

V homílii sa Viliam Judák prihovoril svojmu novému pomocnému biskupovi: „Na týchto chodníkoch a cestičkách okolo Skalky, ktorú si duchovne i materiálne zveľadil, ťa stretol Kristus v mnohých obťažených kráčajúcich pútnikoch i náhodných okoloidúcich a opäť ti povedal: ,Poď za mnou!‘

Choď za ním pokojne, bez chvatu, s rozvahou, modliac sa, držiac sa svojej cesty a vo vedomí, že takto kráča dobrý pastier vyzerajúci aj hľadajúci zablúdené ovečky. Želáme ti, aby si si zladil krok s Kristom, pastierom a biskupom našich duší, ako jeho dôverný priateľ.“

Na záver biskup Viliam Judák vyslovil prianie, aby spolu s novým biskupom Petrom si ako sv. Andrej Svorad a Beňadik vzájomne pomáhali v apoštolskom poslaní. Novému biskupovi hlavný svätiteľ odovzdal biskupské insígnie.

Popri biskupskej mitre sa zvlášť vynímal biskupský prsteň, ktorý bol zhotovený zo snubných obrúčok rodičov Petra Beňa a sú v ňom vložené relikvie pustovníkov sv. Andreja Svorada a Beňadika.

Biskupskú berlu venovali veriaci zo Skalky nad Váhom, ktorí ju sami vyhotovili. Jej hornú časť zdobí vyrezávaná drevená plastika sv. Andreja Svorada a Beňadika.

Po skončení slávnosti bol požehnaný pamätník pri vchode do diecéznej svätyne k storočnici vysviacky troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921, ktorý požehnali ich dnešní nástupcovia Viliam Judák, Marián Chovanec, Ján Kuboš i nový nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.