Máme nových duchovných pastierov

Jún je mesiac, keď Cirkev na Slovensku tradične prijíma do svojich služieb nových kňazov. Tento rok väčšina kňazských vysviacok pripadla na 16. júna. Prinášame vám prehľad z väčšiny svätení.

19.06.2018
Máme nových duchovných pastierov

Kňazská vysviacka v Košiciach Snímka: Martin Ďurčo

Košice

Pre službu v Košickej arcidiecéze boli 16. júna v Dóme sv. Alžbety vysvätení šiesti novokňazi (Kristian Karch, Michal Lacko, Lukáš Mohler, Peter Pasternák, Michal Pavlík a Peter Schmotzer) a ďalší dvaja novokňazi boli vysvätení pre službu v Koinonii Ján Krstiteľ (Michal Irsák a Jonatán Patrik Petrík).

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v homílii povedal, že je to tak pre nich, ako aj pre nás všetkých, veľký Boží dar. „Kňaz má byť muž, ktorý stelesňuje svätosť. To je to prvé, čo od kňaza možno očakávať. Nie to, či má organizačný talent, či je intelektuálne podkutý, ale má byť na ňom viditeľné niečo zo svätosti.

Cirkev nepotrebuje veľa byrokratov a funkcionárov, ale oduševnených misionárov, zapálených entuziazmom komunikovať skutočný život.

Milí novokňazi, vy ste naša radosť a nádej pre budúcnosť a život našej Košickej arcidiecézy. V každodennom živote na vás čaká veľa ľudí. Majte ich radi, obetujte pre nich svoj život, povzbudzujte ich vo viere, upevňujte v radosti, dvíhajte ich zo zeme, keď padnú, a sami buďte úprimní pred sebou i pred Bohom v častej svätej spovedi.

Žite z Eucharistie! Slávte ju s najväčšou úctou a tak, ako to chce Cirkev. Správna kňazská spiritualita je vždy otvorená pre iného, a preto je dôležité, aby sme sa ako kňazi jeden o druhého starali. Patríme do jedného presbytéria,“ pripomenul v závere svojej homílie arcibiskup Bober.

Spišská Kapitula

Od soboty 16. júna má Spišská diecéza štyroch novokňazov. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule spišský biskup Štefan Sečka vysvätil za kňazov Jozefa Gorčáka, Martina Kováča, Františka Ondreka a Blažeja Rašku.

Poslal ich do služby Spišskej diecéze s odkazom: „Každý z vás ste sa presvedčili: Ježiš ma volá. On si ma vyvolil, aby som ho nasledoval a najskôr ako diakon a teraz ako kňaz slúžil ľuďom.

On sám kráča po tejto ceste so mnou, aby som mohol splniť to, čo odo mňa očakáva a čo mu sľubujem. Odteraz doslovne s ním budete žiť. Bývať u neho. K tomu vám bude napomáhať aj modlitba Cirkvi — liturgia hodín, pre ktorú ste sa zaviazali a, samozrejme, aj iné formy duchovného života, ktoré sú vám známe.

Tým sa dostávate k nemu bližšie a čoraz hlbšie a budete s ním jedno.

Na Pána je spoľahnutie. On pôjde s vami celým vaším životom, takže nikdy nebudete sami. On dá rast vašej sejbe, ktorú budete konať v jeho mene. Dôverujte mu!

Potom vaše životné smerovanie bude zmysluplné, obohacujúce vás aj iných a perspektívne smerujúce do večnosti.“
Peter Majcher, Snímka: Ľubomír Krett

Nitra

Z Katedrály sv. Emeráma vyšlo 16. júna päť novokňazov pripravených na službu v diecéze. V tento deň ich v spoločenstve mnohých kňazov, príbuzných a rodákov vysvätil nitriansky biskup Viliam Judák.

Hlavný celebrant v homílii hovoril o služobnom kňazstve ako o Božom povolaní: „Keď kňaz hlása Božie slovo, keď udeľuje rozhrešenie vo sviatosti pokánia, nemôže sa cítiť kýmsi, kto udeľuje zo svojho, pričom by sám stál mimo zástupu.


Kňazské vysviacky 2018 (15 fotografií)

Je predsa správca Božích tajomstiev. Preto kňaz má byť skôr solidárny s hriešnikmi, lebo aj sám potrebuje odpustenie. Tak ako iní, je tiež, a v prvom rade, hodnotený slovom evanjelia, ktoré hlása,“ povedal biskup Judák.

Upozornil na to, že záujmy sveta sú iné ako je Božie kráľovstvo. „Ježiš nás povzbudzuje, aby sme aj uprostred týchto protivenstiev poznávali Božiu blízkosť, boli plní radosti, že aj napriek našej chatrnej viere rastie vo svete Božia sejba“.

Na konci svätej omše udelili novokňazi Peter Juan Pablo Bako, Dominik Ondriaš, Michal Peťovský, Marek Sedlár a Michal Zajac všetkým prítomným novokňazské požehnanie.

Banská Bystrica

„Spôsob, ako sa stať skutočne dobrými a svätými už tu na zemi, spočíva v prijímaní všetkého, akoby to pochádzalo priamo z Božích rúk.“ (Sv. Ján Maria Vianney).

A v prijatí Božej vôle sa 9. júna konala v Banskej Bystrici vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie diakonská vysviacka, pri ktorej päť bohoslovcov prijalo dar slúžiť kňazom a biskupovi pri oltári.

O týždeň neskôr 16. júna v tom istom kostole piati kandidáti kňazstva povedali „tu som“ pre službu Bohu a ľuďom. Otvorili svoje ruky a srdcia, aby prinášali obetu a aj sa obetovali. Novokňazmi sa stali: Dominik Kučera, Michal Martinka, Jozef Slavkovský, Marian Uram a Patrik Špánik.

Obe svätenia vyslúžil banskobystrický biskup Marián Chovanec, ktorý povzbudil v nasledovaní Krista spolu s Máriou. Najdôležitejším úkonom vysviacky bolo vkladanie rúk – moment, ktorý nehovorí o ľudskej námahe, ale o dôvere, že Boží Duch kňaza premení.
Pavol Škovránek

Trnava

V Katedrále svätého Jána Krstiteľa 16. júna trnavský arcibiskup Ján Orosch vysvätil jedného kňaza a jedného diakona na duchovnú službu nesmrteľným dušiam v Trnavskej arcidiecéze.

Ľubomír Urbančok prijal skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha sviatosť kňazstva. Posvätný stav diakonátu prijal Tomáš Balala.

V úvode svätej omše sa trnavský arcibiskup zamyslel aj nad každoročne sa zmenšujúcim počtom duchovných povolaní.

„U nás na Slovensku tiež pozorujeme trocha menší záujem o duchovné povolania, ale vďaka Pánu Bohu aj v súčasnosti máme vo všetkých našich seminároch, vrátane gréckokatolíckeho seminára, približne tristo seminaristov, čo je v porovnaní s inými európskymi krajinami nadpriemerný počet.

Preto by sme mali skutočne ďakovať Pánu Bohu, i keď sa táto situácia veľmi kritizuje, že predsa máme na Slovensku ešte takýto počet kňazských povolaní,“ pozitívne zakončil svoj príhovor.

Na záver si arcibiskup Orosch pokľakol pred novokňazom Ľubomírom Urbančokom, aby z jeho rúk prijal novokňazské požehnanie. Po ňom tak urobil i emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol.
Text a snímka: Dušan Kolenčík

Žilina

V Kostole Sedembolestnej Panny Márie 16. júna prijali z rúk žilinského biskupa Tomáša Galisa kňazské svätenie traja kandidáti. Miroslav Crkoň, Pavol Franek a Ivan Moďorosi budú slúžiť pre veriacich v Žilinskej diecéze. O deň skôr žilinský biskup vysvätil v terchovskom Kostole sv. Cyrila a Metoda za kňaza i verbistu a miestneho rodáka Tomáša Baleju.