Máme nových kňazov

V druhú júnovú sobotu sa konali prvé tohtoročné vysviacky diecéznych novokňazov. Biskupi vysvätili nových pastierov v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline.
Ján Lauko 14.06.2022
Máme nových kňazov

V Katedrále sv. Martina bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vysvätil za kňaza Martina Uhera. Snímka: Peter Zimen

BRATISLAVA

Slávnosti v Katedrále sv. Martina predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý za kňaza vysvätil Martina Uhera. Vysvätil tiež štyroch diakonov.

„Téma služby, o ktorej nám hovorí Ježiš Kristus, nie je o nejakom morálnom výkone. Nie je to niečo, čím by sme mali predbehnúť ostatných, lebo sme výkonnejší v službe. Ide o bytostné spojenie s princípom služby, ktorá je stelesnená v  Ježišovi Kristovi, v Bohu, ktorý nás zachraňuje,“ povedal v príhovore bratislavský arcibiskup.

TRNAVA

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávili slávnosť svätenia štyroch ordinandov: Šimona Rábaru, Petra Sklenára, Pavla Reisela a Bartłomieja Wojciecha Raczyńského.

Svätiteľom bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Priznal, že kňazská vysviacka je jedným z najkrajších okamihov života biskupa, a to práve pre odovzdávanie štafety sviatosti kňazstva mladým mužom.

Pripomenul im, že „boli vybraní spomedzi ľudí a  ustanovení pre ľudí, aby boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom“, a vyzval ich, aby v tejto službe nehľadali svoje záujmy, ale Kristove. 

NITRA

Štyria novokňazi Jozef Kopáč, Radoslav Lenčéš, Mikuláš Šurín a Branislav Valkovič sú tohtoročnou radosťou a milosťou Nitrianskej diecézy. V Katedrále sv. Emeráma prijali kňazskú vysviacku z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.

„Pozerajte sa na svoju kňazskú službu očami viery. Nemajte z nej strach alebo obavu. Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Ježišovi Kristovi.“

ŽILINA

Žilinský biskup Tomáš Galis udelil v Kostole Sedembolestnej Panny Márie sviatosť kňazstva Štefanovi Lašovi. Štyria kandidáti prijali tiež diakonát.

„Blízkosť nebeského kráľovstva nie je teória, ktorú môžeme naštudovať, naučiť sa spamäti a potom opakovať. Je to skutočnosť, ktorá hmatateľne uchvacuje celú ľudskú bytosť a premieňa celý ľudský život. Kiež by sme aj my najprv zakúsili, aby nás prenikla moc Kristovho kráľovstva pôsobiaceho v nás. Len tak budeme môcť byť nositeľmi pokoja,“ povedal v homílii biskup Galis. 

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.