Marco Pozza odovzdal Slovensku pápežov pozdrav

V dňoch 5. až 7. decembra zavítal na Slovensko na pozvanie Spolku svätého Vojtecha taliansky kňaz, spisovateľ a novinár Marco Pozza, spoluautor kníh rozhovorov s pápežom Františkom Otče náš a Zdravas´, Mária, ktoré sa stali svetovými bestsellermi.
Martina Grochálová 07.12.2018
Marco Pozza odovzdal Slovensku pápežov pozdrav

Marco Pozza na svätej omši v žilinskej farnosti Božieho milosrdenstva priblížil spoluprácu s pápežom Františkom, ktorý je podľa jeho slov veľmi ľudský a prirodzený. / Snímka: Martina Grochálová

Marco Pozza zavítal najskôr do žilinskej farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik. Spoločne s miestnymi kňazmi Vladimírom Kutišom a Marekom Zawojskim celebroval svätú omšu za účasti detí. Po svätej omši predstavil obe knihy rozhovorov s pápežom Františkom o modlitbách Otče náš a Zdravas´, Mária. „Tieto modlitby som sa modlieval od detstva, no napokon som zistil, že nepoznám ich podstatu,“ vysvetlil Marco Pozza.

„Keď sa ma na jednom stretnutí Svätý Otec pýtal, čo pripravujem do televízie TV2000, s ktorou spolupracujem, odvetil som, že program o týchto modlitbách. Potom som nesmelo dodal, že by som bol šťastný, keby do každého programu povedal niečo na desať sekúnd. Pápež František sa spýtal: ,Prečo iba desať sekúnd? Urobme celý program.‘“ Okrem televízneho programu vznikli napokon aj dve knihy, v ktorých sú obidve modlitby rozobrané po jednotlivých invokáciách.

Marco Pozza priblížil aj spoluprácu s pápežom Františkom, ktorý je podľa jeho slov veľmi ľudský a prirodzený. „Keď mu podáte ruku, on vás objíme. Cítil som sa pri ňom ako pri svojom starom otcovi,“ povedal úprimne a všetkým veriacim na Slovensku odovzdal pozdrav pápeža Františka, ktorého osobne informoval o svojej návšteve Slovenska.

Na sviatok sv. Mikuláša sa taliansky kňaz, ktorý pôsobí aj ako väzenský kaplán v Padove, stretol so žilinským biskupom Tomášom Galisom, s ktorým sa zhováral o živote Cirkvi na Slovensku počas komunizmu.

Večer spoločne s miestnym farárom Aurelom Halajčíkom a ďalšími kňazmi koncelebroval Marco Pozza svätú omšu vo farnosti Svätej rodiny na druhom najväčšom košickom sídlisku Furča. V homílii sa špeciálne prihovoril prvoprijímajúcim deťom a napokon všetkým zaželal, aby boli sviecou v tme a nestrácali úsmev na tvári ani v ťažkých situáciách.

Po prezentácii kníh obdarovali veriaci z Furče Marca Pozzu krásnymi medovníkmi, ktoré vo farnosti pečú počas Adventu a z výťažku predaja podporujú svoj kostol známy aj pod názvom „medovníkový“. Na ďalší deň ráno sa Marco Pozza zúčastnil vo farnosti Furča na rorátnej svätej omši, kde priblížil invokáciu z modlitby Zdravas´, Mária „požehnaná si medzi ženami“.