Mikuláš navštívil aj deti z kardiochirurgie

Na príchod svätého Mikuláša sa 6. decembra tešili i pacienti z Oddelenia detskej kardiochirurgie v nemocnici na bratislavských Kramároch.
Ján Lauko 06.12.2018
Mikuláš navštívil aj deti z kardiochirurgie

Deti si prítomnosť Mikuláša užili. Dobre ich naladili aj čert s anjelom. / Snímka: Erika Litváková

 

Už šiesty raz Mikuláša na oddelenie pozvala Nadácia Šťastné srdcia, ktorá pomáha detským pacientom a ich rodičom, aby čo najľahšie zvládli operáciu a pobyt na oddelení. „Vítame všetkých vás, ktorí ste s nami prežili všetky tie pekné príbehy. Niektoré veľmi náročné, iné možno menej. Sme však radi, že sa môžeme takto každý rok stretnúť,“ povedal na úvod primár oddelenia Matej Nosáľ.

Súčasných i bývalých pacientov, ktorí tento rok absolvovali operáciu, prišli potom zabaviť čert s anjelom, ktorí si s deťmi zatancovali a precvičili si básničky pre vzácneho hosťa. Niektorí sa síce čerta báli, no príchod Mikuláša ich opäť trocha osmelil. Mikuláš deti pochválil za dobré správanie a po vypočutí básničiek každého odmenil.

Celé stretnutie sa nieslo v rodinnej atmosfére. „Žiaľ, niektoré diagnózy sú však také, že si vyžadujú dlhší čas pobytu v nemocnici. Vznikajú tak priateľské väzby medzi rodinami i s personálom oddelenia. Rodiny sú veľmi rady, keď sa takto stretnú, porozprávajú sa a vzájomne sa povzbudia,“ priblížil Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove, ktorý je členom predstavenstva nadácie. Tá pre deti a ich rodiny okrem mikulášskeho stretnutia organizuje spoločné podujatia na Medzinárodný deň detí či vianočné koledy s Lúčnicou.

„Keď sú deti choré, prežíva to celá rodina. Mali sme tu možnosť vidieť viaceré generácie, čiže v sprievode detí prichádzajú aj starí či krstní rodičia. Všetkých sa to dotýka. Práve preto sa im aj takýmito akciami snažíme zmierňovať bolesť, ktorú prežívajú,“ vysvetlil Robert Masicza.