Minoriti hovorili o aktuálnych výzvach

Bratislavský minoritský kláštor sa stal miestom stretnutia východoeurópskej federácie rehole minoritov (FEMO).
Lucián Mária Bogucki, OFMConv 26.10.2022
Minoriti hovorili o aktuálnych výzvach

Spoločná fotografia v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave-Karlovej Vsi. Snímka: archív OFMConv

Vyšší predstavení minoritov z východnej Európy sa od 17. do 22. októbra rozprávali o práci a živote bratov, ktorí pôsobia v jedenástich krajinách, ktoré patria do FEMO.

Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny predstavený Carlos Trovarelli.

V piatok 21. októbra bol hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše v Kostole sv. Františka v Bratislave-Karlovej Vsi.

V homílii okrem iného hovoril o viere, ktorá má byť odpoveďou na Božie zásahy do nášho života.

O duchovný úvod podujatia sa postaral Karol Maník, SDB, prostredníctvom svojho zamyslenia na tému: Úlohy predstaveného v rehoľnom spoločenstve a výzvy, ktoré nesie dnešná doba v rehoľnej formácii.

Počas workshopov najviac zarezonovala vojna na Ukrajine.

Kustódi z Ukrajiny a Ruska sa snažili priblížiť zložitú situáciu, ktorá poznačila nielen spoločensko-politický, ale aj cirkevný život.

Východoeurópsku federáciu rehole minoritov (FEMO) tvoria krajiny: Uzbekistan, Kazachstan, Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a Poľsko.

Generálnym asistentom (definítorom), ktorý zastupuje federáciu vo vedení rádu, je páter Tomáš Lesňák zo slovenskej kustódie.