Minoriti majú nové vedenie

V Brehove pri Trebišove sa 8. – 10. júla konala piata volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov.
TK KBS 15.07.2019
Minoriti majú nové vedenie

Bratia minoriti volili. / Snímka: –JMC–


Kapitulní bratia zhodnotili priebeh uplynulých štyroch rokov a zvolili nové vedenie kustódie. Za nového kustóda bol zvolený Lucián Mária Bogucki, za vikára a zároveň sekretára bol zvolený Jaroslav Mária Cár. Ďalšími členmi kustodiálnej rady sa stali Jozef Súkeník a Martin Mária Kollár. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť strednej a východnej Európy Tomáš Lesňák, minister Krakovskej provincie Marian Gołąb, 15 bratov kustódie, ako aj jeden hosť a bratia juniori. Druhá časť volebnej kapituly je plánovaná na 5. – 7. augusta tohto roku. Počas nej majú byť zvolení predstavení jednotlivých kláštorov a vytýčený program kustódie na najbližšie štvorročie.