Mladí prežili kráľovský víkend

V nedeľu 26. novembra Cirkev slávila Svetový deň mládeže. Pri tejto príležitosti sa biskupi stretli s mladými svojej diecézy. My sme sa boli pozrieť, ako to vyzeralo v Žiline.
Lívia Dvorská 28.11.2023
Mladí prežili kráľovský víkend

Mladých Žilinskej diecézy prišiel osobne pozdraviť a povzbudiť biskup Tomáš Galis. Snímka: Lívia Dvorská

Stretnutie mládeže Žilinskej diecézy, takzvaný kráľovský víkend, sa konal 25. – 26. novembra v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi. Pripravila ho Komisia pre mládež Žilinskej diecézy, konkrétne mladí nadšenci pre Krista z viacerých kresťanských spoločenstiev na čele s duchovným otcom Karolom Vallom, ktorý má v diecéze na starosti práve pastoráciu mladých.

ZA HRANICE SPOLOČENSTVA

Jedným z hlavných organizátorov podujatia bol vysokoškolský študent Juraj Roka. Pre Katolícke noviny povedal, že cieľom kráľovského víkendu bolo stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti, diskutovať o problémoch mladých v diecéze.

Dodal, že podujatie nadviazalo na stretnutia mladých, ktoré sa v minulosti konali na Kvetnú nedeľu. Na podnet  pápeža Františka sa pred troma rokmi zmenil termín stretnutí na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Juraj pochádza zo Štiavnika a je členom spoločenstva Effata v Považskej Bystrici.

„Toto stretnutie pokladáme za zjednocujúci prvok pre diecézu. Nám mladým dáva možnosť pozrieť sa za horizont vlastnej farnosti či spoločenstva, spoznať nových ľudí. Je to veľmi potrebné, aby sme mohli spoločne tvoriť a rozvíjať diecézu.

Mne osobne to dáva veľký zmysel, lebo niekedy cítiť medzi spoločenstvami nejednotu. Tvoria sa akoby farské bubliny, každý je formovaný podľa toho, kde vyrastá. Ale treba žiť aj spoločne, aby sme boli v Cirkvi jednotní,“ zdôraznil.

POVZBUDENIE I PRIATEĽSTVÁ

Na podujatí sa zúčastnilo okolo dvesto mladých ľudí z  ôsmich spoločenstiev zo Žiliny, Martina, Považskej Bystrice, Bytče, Zákopčia i Skalitého. Medzi nimi aj študentka verejnej správy Karolína Jarošová zo Žiliny, pre ktorú spoločenstvo znamená oživenie na duchu, požehnanú atmosféru a  skvelých kamarátov.

Na podujatie sa prihlásila najmä kvôli duchovnému povzbudeniu. Milan Majchrák zo Skalitého, jeden z organizátorov kráľovského víkendu, si myslí, že je to duchovná investícia do mladých, teda do budúcnosti. Život s Kristom je pre neho palivo, ktoré ho poháňa vpred. Práca s mladými ho baví a motivuje.

„Obrátil som sa v šestnástich rokoch, práve na základe spoločenstva. V tábore, kde som robil animátora, som spoznal skvelých ľudí, ktorí žili s Kristom, a zapáčilo sa mi to,“ konštatuje.

Súčasťou podujatia boli okrem duchovného programu aj workshopy na tému, ako správne počúvať druhých, kreatívne sa modliť, budovať pevné vzťahy a evanjelizovať.

Mladí tiež diskutovali o aktuálnom probléme sociálnych sietí – ich nebezpečenstvách, ale aj potenciáloch – ako ich využiť pre dobro sveta a Cirkvi. Medzi účastníkov zavítala aj psychologička, s ktorou sa zhovárali na tému duševné zdravie.

Vyvrcholením kráľovského víkendu bolo nedeľné stretnutie mládeže s  biskupom Tomášom Galisom. Počas diskusie, takzvanej gauč talk, mu mladí položili niekoľko otázok – kedy sa zrodilo jeho duchovné povolanie, ako sa stal biskupom, s kým trávi Vianoce a podobne.

Odzneli aj svedectvá zo Svetových dní mládeže v Lisabone. Osem účastníkov dostalo z rúk biskupa certifikát o absolvovaní diecéznej animátorskej školy. Program vyvrcholil svätou omšou a spoločným obedom.