Mladí sa stretli so svojimi biskupmi

Pri príležitosti 37. svetového dňa mládeže (20. novembra) a Týždňa Cirkvi pre mládež sa na Slovensku konalo viacero stretnutí biskupov s mladými veriacimi.
Zuzana Artimová 24.11.2022
Mladí sa stretli so svojimi biskupmi

Na stretnutie mladých Košickej arcidiecézy sa zaregistrovalo okolo 600 mladých a 150 miestnych dobrovoľníkov. Snímka: Martin Ďurčo

SNINA

Čas na budovanie spoločenstva i stretnutie s Kristom. V tomto duchu sa 19. novembra nieslo arcidiecézne stretnutie mladých Košickej arcidiecézy.

V programe bola svätá omša v Kostole Povýšenia Svätého kríža, workshopy, Braňo Letko s gospelovou skupinou Lámačské chvály, manželia Valachovci, svedectvá mladých či vystúpenie folklórnych súborov.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober ocenil najmä blízkosť, ktorú mali všetci možnosť prežívať: „Ako sledujem život, páči sa mi, že v každej etape prežívame veci inak. Aj v minulosti boli mladí pekní, akční a draví. Aj dnes im treba odporúčať, aby akčnosť a dravosť v sebe pestovali. Nemôžeme sa dať zahnať na okraj a ľutovať sa, že svet je zlý a ja som nešťastný. Žiaľ, aj také prípady sa nájdu medzi mladými. Dnes však chcem pri mladých pookriať aj ich povzbudiť.“ MARTIN ĎURČO

RIMAVSKÁ SOBOTA

Na stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy 19. novembra zavítalo približne 350 mladých. Začalo sa modlitbou ruženca a  svätou omšou, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

V homílii povzbudil mladých, aby konali dobro a boli kvapkou, ktorá sa nezdá dôležitá, ale spolu s ostatnými kvapkami vytvára celé more. Vyzdvihol tak dôležitosť každého človeka i každého dobrého skutku, ktorý môže pretvárať svet.

Po svätej omši sa skupinky mladých vybrali do rôznych častí mesta, kde hľadali sedem stanovíšť dobrovoľníctva. Tam sa dozvedeli informácie o danej službe i možnostiach, ako by sa mohli zapojiť. Súčasťou diecézneho stretnutia bol aj rozhovor s biskupom Stolárikom. JÁN HORVÁT, ALEXANDRA BUNDOVÁ

Kráľovský víkend mladých Košickej eparchie mal veľmi pestrý program. Snímka: Rada pre mládež Košickej eparchie

MICHALOVCE

Celý kráľovský víkend 18. až 20. novembra sa niesol pre mladých Košickej eparchie pod heslom: My SME MI, ktoré odkazovalo na miesto podujatia. Mladí sa rozdelili do siedmich skupiniek, v ktorých spoznali nových priateľov.

Súčasťou programu bola iniciatíva Marianny Cinkaničovej Je to aj tvoja vec, v ktorej predstavila sedem sfér, kde sa mladý kresťan môže angažovať: Cirkev, rodina, vzdelanie, umenie, médiá, politika a financie.

Iniciatíva vyvrcholila modlitbou za Michalovce – srdce Zemplína, v ktorej sa, kráčajúc ulicami mesta, každá skupinka modlila radostný ruženec za jednu zo sfér. Nedeľnú archijerejskú svätú liturgiu slávil v bazilike arcibiskup Cyril Vasiľ.

V homílii vysvetlil význam oslavy Krista ako Kráľa. Tento sviatok bol tŕňom v oku mocných, ktorí ho chceli násilne potlačiť, no dosiahli pravý opak – vytvorili mučeníkov Krista Kráľa. RICHARD FUČKO

KATEDRÁLA SV. ŠEBASTIÁNA V BRATISLAVE

Na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme sa biskup František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, stretol s mladými 20. novembra v Katedrále sv. Šebastiána.

Na bohatom programe sa zúčastnili aj desiatky kadetov Akadémie Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Akadémie Policajného zboru SR či mladí z Domu na polceste v Ružomberku. Slávenie Eucharistie sprevádzal mládežnícky spevácky zbor V. I. P., ktorý pôsobí pri miestnej farnosti.

V závere svätej omše biskup Rábek udelil Medailu sv. Šebastiána II. stupňa Stanislavovi Bernolákovi, majorovi vo výslužbe, ako poďakovanie za jeho celoživotné angažovanie a aktívnu službu nielen v rámci farnosti.

Po agapé nasledoval organový koncert Jozefa Nogu, adorácia a diskusia mladých s biskupom Rábekom. –TK KBS–/PETER SOLEJ

KATEDRÁLA SV. MARTINA V BRATISLAVE

Mladí veriaci z Bratislavskej arcidiecézy sa stretli 20. novembra na svätej omši, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V príhovore zdôraznil, že každý človek túži niekam patriť.

„Patríme do rodiny, spoločenstva, obce či mesta, do krajiny, kde máme občianstvo. My všetci, ktorí sme tu v Božom chráme, však patríme aj do kráľovstva milovaného Božieho Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Keďže sme boli pokrstení, patríme do Cirkvi,“ vysvetlil arcibiskup.

„Dnešný deň je osobitným pozvaním, aby sme povedali: Bože, vďaka, že máme medzi sebou mladých ľudí, že patria do nášho spoločenstva, že prijali dar viery a žijú svoju vieru.“

Podľa slov Stanislava Zvolenského sa naše duchovné občianstvo realizuje našimi skutkami. „Svätý Otec František nám vo svojom posolstve dáva ako príklad Pannu Máriu, ktorá sa ponáhľala k sv. Alžbete. Toto je poslanie mladých ľudí – ponáhľať sa. Panna Mária chce čím skôr byť k dispozícii, chce byť užitočná pre inú osobu.“

Arcibiskup upozornil, že treba rozlišovať dva druhy ponáhľania: povrchné a hlboké. „Často sa v živote ponáhľame, lebo chceme niečo dokázať a ostatných ľudí vnímame ako prostriedky. Máriino ponáhľanie je však hlboké, lebo je v ňom zapojené srdce.“