Mladí sa stretli so svojimi pastiermi

Poslednú aprílovú sobotu sa konali diecézne stretnutia mladých z Košickej arcidiecézy a Rožňavskej diecézy.
TK KBS 06.05.2019
Mladí sa stretli so svojimi pastiermi

Stretnutie mladých Rožňavskej diecézy v Tornali / Snímka: Pavol Derer


Tornaľa – Vo Farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa s mladými svojej diecézy stretol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Téma stretnutia „Zanechaj stopy“ mala účastníkov inšpirovať k tomu, aby hľadali Božiu vôľu vo svojom živote, nebáli sa konať dobré skutky a menili tak svet a zanechávali stopy v srdciach iných.

Do Tornale prišlo približne 450 ľudí, ktorí si okrem iného mohli uctiť relikvie blahoslavených Titusa Zemana a Anny Kolesárovej a tiež svätého Imricha a svätých košických mučeníkov. Biskup Stolárik povzbudil mladých, aby si brali príklad z našich blahoslavených a svätých a nebáli sa kráčať po ich stopách, aj napriek tomu, že ich svet bude považovať za spiatočníckych a staromódnych.

Pre účastníkov bol pripravený sprievodný program, v rámci ktorého mohli spoznať činnosť breznianskej klubovne Tu som, vincentských laických misionárov či sestier z Rodiny Panny Márie.


Sabinov – Vyše 900 mladých ľudí sa zúčastnilo na Arcidiecéznom stretnutí mládeže – ADSM 2019. Témou podujatia bola Máriina odpoveď anjelovi Gabrielovi v Lukášovom evanjeliu: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Program začal svätou omšou v Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú slúžil košický arcibiskup Bernard Bober. „Do neba sa ide po zemi. Tým, že korzujeme po tomto svete a vydávame svedectvo.“ Arcibiskup Bober tak nadviazal na slávny oskarový film Obchod na korze, ktorý sa nakrúcal práve v Sabinove.

Po svätej omši nasledovali workshopy na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa. Program vyvrcholil v mestskej športovej hale, kde bol pripravený bohatý program. Scénky o dvoch ženách, ktoré povedali Bohu svoje áno – Panne Márii a bl. Anke Kolesárovej.

Súčasťou košického ADSM je už niekoľko rokov aj vyhodnotenie ankety HLAS – Hľadáme lídrov a spoločenstvá. Každý rok oceňujú jedného laika-dobrovoľníka, kňaza, ktorý sa venuje mladým a spoločenstvu. Tento rok si ocenenie prevzali Vladimír Nemec, Marianna Berinšterová a spoločenstvo Gorazd z Humenného.