Modlia sa za Národný pochod za život

Organizátori Národného pochodu za život spustili 2. januára možnosť zapísať sa do duchovnej prípravy na Národný pochod za život. Príprava bude prebiehať formou modlitbovej a pôstnej reťaze a bude trvať od 6. januára až do 22. septembra, teda dňa samotného pochodu.
TK KBS 04.01.2019
Modlia sa za Národný pochod za život

Logo Národného pochodu za život / Snímka: pochodzazivot.sk

 

Záujemcovia o modlitbu a pôst sa môžu zapísať cez online prihlasovací formulár na stránke modlitby.pochodzazivot.sk, kde je možné vybrať si čas modlitby v minimálne polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových intervaloch.

„Pozývame na modlitbu jednotlivcov, rodiny, farnosti, spoločenstvá či komunity. Chceme sa tak v čo najväčšom počte zjednotiť v modlitbách a pôste na úmysel požehnania Národného pochodu za život a za posilnenie kultúry života v našej krajine, v našich rodinách a v srdci každého človeka,“ vysvetlil Dušan Škurla, zodpovedný za duchovnú sekciu tímu pochodu a poverený Apoštolátom ochrany života v Košickej arcidiecéze.

Na prvú hodinu v reťazi modlitieb za Národný pochod za život sa zapísal predseda KBS Stanislav Zvolenský. Po ňom nasledujú členovia duchovnej sekcie organizačného tímu pochodu z jednotlivých slovenských diecéz.

„Modlitba a pôst sú najmocnejšími darmi, ktoré nám dal Pán na premáhanie protivenstiev, ktoré sú nad naše sily. Takým je aj kultúra smrti, ktorá dovoľuje ničiť životy najbezbrannejších a nejnevinnejších ľudských bytostí – nenarodených detí a v niektorých krajinách už aj starých a chorých. Chceme povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivcov i skupiny, aby sa k tejto duchovnej aktivite pripojili, aby sme tak zvolávali hojnosť požehnania Pána života na našu krajinu,“ dodal Dušan Škurla.