Modlili sa za ukončenie pandémie

Posledný májový deň sa veriaci na Mariánskej hore v Levoči modlili za ukončenie pandémie. Rektor Baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore Peter Majcher začal modlitbu radostného ruženca.
TK KBS 08.06.2021
Modlili sa za ukončenie pandémie

„Veľmi radi dnes odpovedáme na výzvu Svätého Otca Františka, ktorý si želal, aby sa v najväčších mariánskych svätyniach sveta veriaci počas celého mája modlili ruženec za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.

Preto aj my dnes, keď sa vo svete slávi tajomstvo Návštevy Panny Márie, ktorému je zasvätená aj naša bazilika na Mariánskej hore v Levoči, kľakáme k modlitbe ruženca a chceme sa modliť na úmysel, ktorý na začiatku mája ohlásil Svätý Otec František,“ uviedol rektor baziliky.

Po modlitbe ruženca nasledovala svätá omša. Celebroval ju emeritný biskup Andrej Imrich. V homílii vyzdvihol prácu tých, ktorí obetovali svoje schopnosti a sily, aby pomohli pri zvládaní pandémie.

Na konci svätej omše ešte zdôraznil, že stojíme proti nepriateľovi, ktorého sami neporazíme. Potrebujeme k tomu Pána Boha. Je preto nesmierne dôležité utiekať sa k Pánu Bohu a spolu s jeho pomocou bojovať proti tejto chorobe.

Zdôraznil tiež, aby ľudia zodpovedne počúvali tých, ktorí sa vyznajú, a nedali sa ovplyvňovať vymyslenými a klamlivými informáciami, ktoré sa šíria.