Modlili sme sa za jednotu kresťanov

Téma tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov hovorila o stroskotaní apoštola Pavla, keď sa v okovách plavil do Ríma. Stroskotancov sa ujali obyvatelia Malty a s ľudskosťou ich hostili tri mesiace. O preukazovaní láskavosti vo vzájomných vzťahoch hovorili i predstavitelia cirkví na ekumenických bohoslužbách.
Katolícke noviny 27.01.2020
Modlili sme sa za jednotu kresťanov

Zástupcovia cirkví v Žiline povzbudili veriacich svojimi svedectvami. / Snímka: Ľubo Bechný


Žilina – Žilinskí kresťania sú známi aktívnym prístupom pri organizovaní modlitieb za jednotu kresťanov. Na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa zúčastnila Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev a. v., Otvorený kresťanský zbor, Gréckokatolícka cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Každý z predstaviteľov jednotlivých cirkví sa podelil o svoje svedectvá.

Gréckokatolícky dekan Emil Turiak, ktorý aktívne slúži vo väznici v Žiline, spomínal svoj zážitok z búrky na mori, keď sa on ako 9-ročný chlapec nebál, lebo dôveroval svojim rodičom. Povzbudil nás, aby sme aj my v ťažkých chvíľach dôverovali svojmu Bohu. V posledný deň modlitieb prišla po chorobe aj evanjelická farárka Oľga Kaňuchová, ktorá poďakovala za modlitby za jej uzdravenie.
Ľubo Bechný

Trnava – Zástupcovia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi sa spolu so zástupcami kresťanských cirkví, ktoré sú zjednotené v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike, stretli 19. januára v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave na ekumenickej bohoslužbe. Úryvok zo Skutkov apoštolov predniesli štyria lektori v úlohách rozprávača, rozprávačky, svätého Pavla a Malťanky.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v príhovore poukázal na skutočnosť, že v minulosti sme ako kresťania prišli o jednotu prílišným tlačením na presadzovanie vlastného názoru bez pokory. Poznamenal, že pri vzájomnom stretávaní musíme viac odovzdávať veci do Božích rúk a spoliehať sa na jeho riešenia.
–TK KBS–


Martin – Modlitby za jednotu kresťanov v Martine sa konali 24. januára na pozvanie evanjelického farára Milana Kubíka v evanjelickom kostole. Zástupcovia cirkví viedli prítomných prostredníctvom modlitieb k vzývaniu Ducha Svätého. Čítanie Božieho slova a piesne Taizé umocňovali láskyplnú atmosféru stretnutia. Zoči-voči ťažkostiam si veriaci rozličných denominácií uvedomili potrebu ťahať spolu a zjednotiť ich úsilia.

Po spoločnom agapé sa mnohí presunuli do čajovne Cirkvi adventistov siedmeho dňa na priateľské rozhovory. Čas od 22.00 do 6.00 patril bdeniu s Pánom v zborovej miestnosti Evanjelickej cirkvi v Záturčí. Približne 200 ľudí z rôznych miest a denominácií sa 25. januára zišlo i na stretnutí kresťanov z Turca.
–mt–

Bratislava – Na ekumenických modlitbách sa 21. januára tradične stretli aj študenti Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Myšlienka spoločných modlitieb vzišla pred rokmi z iniciatívy samotných študentov.

Nad biblickými textami sa v svojom príhovore zamýšľal dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Milan Jurík.
–TK KBS–


Košice – V Historickej radnici sa 20. januára uskutočnila 26. ekumenická bohoslužba slova za účasti cirkevných predstavených a približne stovky veriacich. Hlavným celebrantom a kazateľom bol protosynkel Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, archimandrita Jaroslav Lajčiak. V príhovore poukázal na Krista ako na cestu k jednote, ktorý je jediná cesta lásky a pravdy.

Na ekumenickej bohoslužbe sa zúčastnili okrem cirkevných predstaviteľov aj zástupcovia miestnej správy a samosprávy mesta Košice i veriaci rôznych denominácií na území Košíc.
–ESKE–