Modlíme sa za jednotu kresťanov

Do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zapojilo i Slovensko. Texty pre celosvetové Ekumenické modlitby, ktoré  na tento rok pripravili kresťania z Indonézie, sa modlili vo viacerých slovenských mestách a obciach.
22.01.2019
Modlíme sa za jednotu kresťanov

Dekan Kamil Lieskovský víta evanjelického farára a farárky so spevokolom z ECAV v Kostole sv. Martina v Martine. / Snímka: Miroslav Lechan

 

Žilina – Žilinské cirkevné spoločenstvá sa už tradične zapájajú do celosvetovo organizovaných modlitieb za jednotu kresťanov. Bohoslužby sú ekumenické, pokiaľ je v strede Kristus. Ak takto pristupujú k ekumenizmu veriaci všetkých denominácií, môže to prispieť k jednote.

Na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého tohtoročná téma je Len o spravodlivosť sa budeš usilovať, sa zúčastňuje v Žiline Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev a. v., Otvorený kresťanský zbor, Gréckokatolícka cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Bohoslužby začali 18. januára v Cirkvi adventistov siedmeho dňa a končia v piatok 25. januára v rímskokatolíckom Kostole sv. Barbory.

Okrem vzájomných modlitieb a povzbudivých slov zazneli v príhovoroch aj slová, ktoré sú túžbou po vyššej jednote. Problémom sú miešané manželstvá a napätia, ktoré v rodinách vznikajú. Cirkvi majú na Slovensku tiež rozličné preklady základnej modlitby Otče náš. Ako uviedol evanjelický farár Marián Kaňuch, našou túžbou musí byť aj snaha o zjednotenie slovenského prekladu tejto modlitby.

Martin – Martinčania sa 20. januára opätovne zapojili do celosvetového Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, a to v Kostole sv. Martina pod vedením dekana Kamila Lieskovského. Ekumenické aktivity tam však prebiehajú počas celého roka. V minulom roku vznikla platforma Modlitby za mesto Martin, ktorá zahŕňa všetkých kresťanov, túžiacich sa modliť za mesto Martin a okolie. Schádzajú sa raz do mesiaca vždy v inej cirkvi, aby spolu chválili Božiu Trojicu a vyprosovali požehnanie pre mesto.

Tento rok začali pravidelné modlitby vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine. Organizujú tiež 40-dňové pôstne reťaze a skupina nadšencov sa raz do týždňa stretáva na modlitbách pred budovou, ktorú chcú získať od mesta na kresťanské aktivity. Mnohí vnímame, že mestom prúdi Duch Svätý, na ktorého vanutie túžime byť citliví.

Trnava – V slovenskom Ríme sa pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnilo niekoľko ekumenických bohoslužieb. Ekumenický týždeň sa začal 18. januára vo františkánskom Kostole sv. Jakuba stretnutím, ktoré sa konalo za účasti trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. Modlitbu sprevádzal trnavský vokálny súbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser, ktorý interpretoval diela protestantských aj katolíckych skladateľov z obdobia 17. storočia.

Dunajská Lužná – Na ekumenických Službách Božích sa 20. januára v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej zišli najvyšší predstavitelia ekumény, medzi nimi i bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Bohoslužbe predsedal emeritný biskup Evanjelickej cirkvi a. v. a predseda Ekumenickej rady cirkví SR Miloš Klátik. „Ako kresťania máme vydávať spoločné svedectvo o spravodlivosti a stať sa nástrojom Božej uzdravovacej milosti,“ uviedol v príhovore Miloš Klátik.

 

Košice – Viacerí biskupi kresťanských cirkví sa 21. januára zišli s veriacimi rozličných kresťanských denominácií i v metropole východu. V Historickej radnici sa konala už 25. ekumenická bohoslužba slova, pri ktorej sa obyvatelia Košíc modlili za jednotu kresťanov. Prítomní si pripomenuli spoločné povolanie uskutočňovať spravodlivosť ako údy Kristovho tela. Jednota v Kristovi nás totiž všetkých uschopňuje aktívne sa podieľať na boji za spravodlivosť a za podporu dôstojnosti života. Ekumenickú bohoslužbu sprevádzal hudobný doprovod zbor Evanjelickej cirkvi a. v. a Schola Cantorum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Ekumenická bohoslužba slova sa konala pod záštitou Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, ktoré si v tomto roku pripomína 25 výročie od svojho založenia.

 

Ľubo Bechný, Tatiana Mižičková, -JL-