Modlitba požehnania veľkonočného jedla

Košická arcidiecéza ponúkla na svojej webovej stránke modlitbu požehnania veľkonočného jedla.
TK KBS 11.04.2020
Modlitba požehnania veľkonočného jedla


V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk dať si po skončení Pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy pozývame veriacich, aby spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradila modlitba požehnania v rodine, ktorú môže vykonať otec alebo matka.


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: „Ježiš povedal: ,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!‘“ (Lk 11, 9 – 13).


Modlitba

Zvelebený si, Pane, náš Bože, ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za tvoje dary, ktoré majú slúžiť na zachovanie nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravasʼ, Mária... (alebo Pod tvoju ochranu)


Modlime sa v čase pandémie

Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.