Môžeme vidieť, čo znamená dotyk Boha

Pri svätej omši, ktorú rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil 11. februára v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, pamätal zvlášť na chorých. Na príhovor Panny Márie Lurdskej im vyprosoval pomoc v chorobe a zdravie.
Mária Lilková 12.02.2024
Môžeme vidieť, čo znamená dotyk Boha

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik často myslí v modlitbe na chorých a povzbudzuje k modlitbe za nich. Snímka: Mária Lilková

Biskup Stolárik sa v príhovore venoval téme choroby a zdravia.

Hoci sa v rožňavskej farnosti v tento deň neudeľovala sviatosť pomazania chorých – keďže bude vysluhovaná v nasledujúce dni -, biskup Stolárik vyzdvihol jej dôležitosť.

Sviatosť pomazania chorých bola v minulosti známa ako „posledné“ pomazanie, čo vyvolávalo obavu smrti po jej prijatí.

Pre mnohých je skutočne pomazaním pri prechode do večnosti, ako milosť potrebná pri odchode z tohto sveta, ale táto sviatosť má aj uzdravujúcu silu, o čom môžu svedčiť tí, ktorým pomohla v chorobe, a tí, ktorí ju prijímajú pravidelne každý rok z titulu vysokého veku a vážnejších ochorení.  

Témou choroby sa však zaoberalo aj Božie slovo.

Malomocenstvo bolo veľmi vážnou chorobou, ktorá spôsobovala veľkú trýzeň tela, ale zvlášť aj utrpenie vylúčenia zo spoločenstva rodiny, viery, priateľov.

Nesmela ostať utajená, chorí boli označení okrem chorého tela aj oblečením a inými vonkajšími prejavmi, ktoré boli predpísané.

Je ťažké predstaviť si utrpenie týchto ľudí.

Každý čas má svojich „nečistých“, svojich „malomocných“.

V tejto súvislosti biskup Stolárik pripomenul obdobie koronavírusu, zavreté kostoly, izoláciu.

Človek bol vylúčený z obradov, čo trápilo duchovných pastierov, keďže ich možnosti duchovnej starostlivosti, zvlášť o chorých, boli veľmi oklieštené.

Malomocný z evanjelia si nezúfa, nachádza riešenie.

Padne pred Ježišom na kolená a povie mu: Ak chceš, môžeš ma očistiť.

Ježiš má moc očistiť aj nás tu a teraz od našich problémov, môže očistiť a uzdraviť naše srdce.

Častá choroba dneška je napríklad ľahostajnosť voči hriechu, slabá viera.

Ľuďom nevadí, že žijú v ťažkom hriechu, keď žijú bez sviatostného sobáša, dôležitejšie je pre nich, aby len boli zdraví, aby mali dobrú robotu, dobre bývanie.

Ďalšou bolesťou je spoločenská izolácia niektorých skupín, izolácia v rodinách, keď dochádza k absencii komunikácie, k postupnému vzájomnému odcudzovaniu sa členov rodín.

Ježiš sa nad malomocným človekom zľutoval, dotkol sa ho rukou.

Urobil, čo bolo v tom čase zakázané - bol to skutok, ktorý obradne znečistil Ježiša.

Malomocný však nepreniesol svoju chorobu na Ježiša, ale Ježiš preniesol svoju čistotu na malomocného.

Jeho choroba zmizla.

Môžeme vidieť, čo znamená dotyk Boha.

On nás - hriešnych a často veľmi nečistých -, keď k nemu prichádzame ako k milujúcemu a milosrdnému Bohu, očistí svojou čistotou.

Ježiš dáva príklad aj nám, aby sme svojím nezáujmom nevylučovali chorých, ktorí veľmi potrebujú našu lásku.

Po uzdravení malomocný plný radosti z uzdravenia neposlúchol Ježiša a hovoril o tom s ľuďmi, o čom mal podľa Ježišovho pokynu hovoriť len v chráme s kňazom.

Tým zmaril Ježišov plán vstupu do Jeruzalema.

Je to výzva pre nás, aby sme svoje videnie nepovyšovali nad poslušnosť Božiemu slovu, čím maríme Božie plány s nami a to môže mať dosah aj na mnohých ďalších.

Homíliu biskup Stolárik zakončil modlitbou: „Pane, očisti nás od nesprávneho uvažovania, ktorým by sme narúšali tvoj plán. Jedine ty nás môžeš očistiť od všetkého zlého.“

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik často myslí v modlitbe na chorých a povzbudzuje k modlitbe za nich.

Každú sobotu slúži svätú omšu s úmyslom za chorých.

Mária Lilková