Musíme prehlbovať katolícku identitu

Nimnica privítala 8. a 9. marca štvrté stretnutie biskupov, predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a laikov, na ktorom hovorili o výzvach Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jednou z hlavných tém, o ktorých vyše 220 účastníkov diskutovalo, bola pastorácia mladých a povolaní. Hovorilo sa však aj o ďalších otázkach.
TK KBS 11.03.2019
Musíme prehlbovať katolícku identitu

Cieľom stretnutia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre tento i ďalšie roky. / Snímka: Peter Zimen


Predseda KBS Stanislav Zvolenský na začiatok stretnutia uviedol, že ak chcú hľadať primerané odpovede na aktuálne spoločenské problémy, na prvom mieste musia prehlbovať vlastnú katolícku identitu. „Skutočnosť, že som katolík, je pre mňa fundamentálna, čo znamená, že všetko, čo robím a ako zmýšľam, by malo byť inšpirované alebo podopreté mojou vierou,“ poznamenal arcibiskup Zvolenský. Pri budovaní identity je podľa neho potrebné vyhnúť sa dvom extrémom: presvedčeniu, že nás stále niekto ohrozuje, a nekritickej otvorenosti.

Predseda KBS hovoril aj o účasti kresťanov na politickom živote. Ocenil politikov, ktorí presadzujú kresťanské hodnoty, no zároveň dodal: „V súčasnosti pozorujeme, že kresťania sú v súčasnosti politicky veľmi rozštiepení a jestvuje hrozba, že po ďalších parlamentných voľbách opäť nebude v parlamente žiaden subjekt, ktorý by kresťanskej demokracii zodpovedal.“ Laikov preto povzbudil k väčšej angažovanosti a budovaniu jednoty.

Stanislav Zvolenský sa dotkol aj témy sexuálneho zneužívania. Priznal, že ani Slovensko od týchto prípadov nebolo uchránené. Všetkých však ubezpečil, že na úrovni KBS prijali smernicu, ktorá spresňuje, ako takéto prípady riešiť, a tiež kódex pastoračného pracovníka. Zároveň vytvorili osobitnú komisiu, ktorá má nad zachovávaním týchto procedúr dozerať.