Na bohoslužbu môže prísť najviac 50 ľudí

Od 1. októbra sa menia epidemiologické opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Okrem iného z nich vyplýva, že na hromadných podujatiach, teda aj na svätých omšiach, môže byť najviac 50 ľudí.
Katolícke noviny 01.10.2020
Na bohoslužbu môže prísť najviac 50 ľudí

Pri bohoslužbách treba naďalej dodržiavať nariadené opatrenia. Medzi inými dezinfikovanie si rúk pri vstupe do chrámu či dodržiavanie odstupov. / Snímka: Erika Litváková


„S účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a podobne) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva,“ píše ÚVZ SR. Zároveň výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne).

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať si dezinfekciu na ruky;
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu, nepodávať si ruky);
 • z obradov treba vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace na náboženské účely;
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz či iná osoba zúčastňujúca sa na tomto úkone (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si rozdávajúci musí zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napríklad pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a podobne). Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napríklad osoba predsedajúca liturgii);
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom či úsmevom);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, treba odstrániť nádoby s vodou (napríklad sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.


Birmovky môžu pokračovať

Predseda KBS Stanislav Zvolenský v relácii Televízie Lux Jeden na jedného priblížil aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z epidemiologických opatrení. Pri bohoslužbách sa nebude spievať, aby sa predišlo zvýšeniu rizika nákazy. Homílie by mali byť kratšie, aby účasť ľudí na danom mieste nebola príliš dlhá. Kázeň netreba podľa arcibiskupa skracovať v absolútnom zmysle, ale treba myslieť na to, že sa nachádzame v núdzovom stave.

Ako ďalej dodal, vo vysluhovaní sviatosti birmovania sa bude pokračovať. Podľa jednotlivých prípadov sa budú hľadať riešenia. Na základe počtu birmovancov, rozhovorov s miestnym farárom, animátormi a samotnými birmovancami sú vytvorené tri základné varianty. Prvý je, že sa birmovka celkom odloží na obdobie, keď budú lepšie podmienky. Ďalšou možnosťou je, že podľa počtu birmovancov by boli prítomní iba birmovanci a birmovní rodičia. Variantom je aj to, že na slávnosti budú okrem predsedajúcich liturgii iba samotní birmovanci. „To tiež nie je podľa predpisov zakázané, pretože birmovka je sviatosťou kresťanskej dospelosti, kde dospelí veriaci iba sprevádzajú bratov a sestry prijímajúcich birmovku,“ vysvetlil predseda KBS.


Dišpenz

Ešte pred vydaním nových opatrení hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara informoval, že v prípade obmedzenia počtu osôb na hromadných podujatiach slovenskí biskupi udelia všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok.


Sväté omše v médiách

Na situáciu zareagovalo aj Rádio Lumen a Televízia Lux, ktoré vo svojom vysielaní pridali sväté omše v mimoriadnych časoch.

Priame prenosy svätých omší na Rádiu Lumen budú vždy ráno o 8.30 a večer o 18.00. Ranné bohoslužby budú vysielané z banskobystrickej Katedrály sv. Františka Xaverského. Podobne ako počas prvej vlny pandémie ich veriaci uvidia aj prostredníctvom videozáznamu na facebookovom profile Rádia Lumen. Večerné sväté omše budú prenášané najprv z Banskej Bystrice, neskôr z rôznych prenosových bodov z celého Slovenska.

Televízia Lux bude od pondelka do soboty vysielať sväté omše o 7.00 a 18.30, v nedeľu o 10.00 a 18.30. Bohoslužby bude možné sledovať v televíznych prijímačoch, na stránke www.tvlux.sk a na facebookovom profile Televízie Lux.

„Všetkých, ktorí patria do rizikových kategórií, biskupi požiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu. Tých, ktorí do kostola pôjdu, budú prosiť o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a aj obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí prídu do chrámu, budú musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia,“ uviedol Martin Kramara.


Výzva na zodpovednosť

Hovorca KBS poznamenal, že situácia s rastúcim počtom nakazených je vážna, neslobodno ju zľahčovať. Biskupi preto znovu požiadajú všetkých, aby sa správali zodpovedne, zachovávali nariadenia a brali tak ohľad nielen na seba, ale predovšetkým na druhých, najmä na tých, ktorí sú zraniteľnejší. „Jedine spoločný, pokojný a rešpektujúci prístup nám umožní aj druhú vlnu zvládnuť,“ dodal hovorca KBS Martin Kramara.