Na Butkove pribudla Brána rodiny

Novú vstupnú Bránu rodiny do skalnej svätyne na vrchu Butkov požehnal na sviatok Panny Márie Kráľovnej žilinský biskup Tomáš Galis.
Peter Toman 28.08.2020
Na Butkove pribudla Brána rodiny

Pútnikov na Butkove bude vítať nová Brána rodiny. Požehnal ju žilinský biskup. / Snímka: Ján Čechovský


Súčasťou monumentálnej kamennej brány je súsošie Svätej rodiny, ako aj kamenné reliéfy svätého Michala, archanjela, a svätého Antona. Ich autorom je sochár Ján Gejdoš z Martina. Brána je výsledkom práce kamenárskych majstrov z Oravy a kováčov z Veľkého Šariša.

„Prosme po prechode touto bránou, aby sme žili v kresťanských rodinách a aby sme vo vzájomnej úcte vychovávali budúce generácie. Kresťanská rodina je obrovský dar pre jej členov,“ zaznelo pri slávnostnom požehnaní.

Požehnanie nových objektov bolo súčasťou púte do skalnej svätyne, ktorá sa konala 22. augusta.

Žilinský biskup Tomáš Galis hojnému počtu pútnikov a mariánskych ctiteľov z rôznych regiónov Slovenska priblížil liturgickú spomienku Panny Márie Kráľovnej, ktorú ustanovil veľký ctiteľ Panny Márie, pápež Pius XII. Ten istý pápež vyhlásil 1. novembra 1950 aj dogmu o Nanebovzatí Panny Márie. Podľa pápežových slov Panna Mária je Kráľovnou viac ako akákoľvek iná stvorená bytosť a dostala od Boha výnimočné dary.

Túto spomienku sme pôvodne slávili 31. mája. Po reforme liturgického kalendára bola prenesená na 22. augusta, čo je osem dní po slávení Máriinho Nanebovzatia. Tým poukázal na úzke spojenie medzi Máriinou kráľovskou hodnosťou a oslávením jej tela a duše v kráľovstve Božieho Syna.

V záverečnej časti homílie sa biskup prihovoril pútnikom slovami: „Ak nás aj znepokojujú naše hriechy, putujme k našej Kráľovnej, Matke milosrdenstva. V našich dejinách vždy bola úcta k Panne Márii rozšírená. Nech toto vzácne dedičstvo je dôležitou súčasťou aj nášho duchovného života. Nezabúdajme sa s dôverou obracať k našej Matke v našich modlitbách. Mária určite neprestáva orodovať za nás u svojho Syna.“

Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch, v areáli ktorej sa skalná svätyňa nachádza, pripomenul, že na Butkove sú už zhmotnené talenty umelcov z celého Slovenska.

K bratislavskému sochárovi Vladimírovi Višváderovi, ktorý je autorom monumentálnej sochy Panny Márie, Matky milosrdenstva, zvonárom Trvalcovcom zo Žarnovice sa pridal Martinčan Ján Gejdoš, kamenári z Rabče na Orave, kováči z Veľkého Šariša a čoskoro bude v areáli požehnaný aj detviansky kríž od rodiny Krnáčovcov či bronzová socha zmŕtvychvstalého Krista od Petra Meszárosa zo Slovenského Grobu.