Na Butkove vyrástla zvonica svätého pápeža

Žilinský biskup Tomáš Galis požehnal 23. mája novú zvonicu a zvon svätého Jána Pavla II. v Skalnej svätyni Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov.
Peter Toman 25.05.2020
Na Butkove vyrástla zvonica svätého pápeža

Nová zvonica na Butkove vysoká 8 metrov. / Snímka: Ján Čechovský


Svedkami požehnania mali pôvodne byť tisícky účastníkov celoslovenskej púte k storočnici narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. Pre pandémiu však bola májová púť zrušená a bohoslužba bola prispôsobená aktuálnym hygienickým a bezpečnostným opatreniam. Jej účastníkmi boli predovšetkým miestni veriaci z farností z Ladiec a Beluše, ako aj individuálni náhodní turisti a pútnici z iných regiónov Slovenska.

„Nie je dôležité, koľko nás tu je,“ poznamenal v úvode biskup Tomáš Galis. „Oveľa dôležitejšia je tá vnútorná energia, to vnútorné nadšenie, tá vitalita zvnútra.“

Generálny riaditeľ Považskej cementárne Anton Barcík pripomenul, že nie je náhoda, že kamenná monumentálna zvonica k úcte svätého Jána Pavla II. bola postavená na vrchu Butkov, kde sa 130 rokov ťaží kameň. „Veď Karol Wojtyła ako mladý muž takmer štyri roky pracoval v kameňolome. Táto tvrdá práca bola iste jednou z príprav na naplnenie poslania, aby zmenil dejiny sveta. Mal rád hory a miloval Slovensko.

Takže zvonica je na pravom mieste – je na vrchu, na Slovensku, na mohutnom skalnom masíve, z ktorého vyžaruje pevnosť a bezpečná opora. Vnútri tohto vrchu tikajú kamenné hodiny nie po sekundách a hodinách, ale po tisícročiach a miliónoch rokov. Tie hodiny sú pre prichádzajúcich pútnikov lekciou o našej nepatrnosti a dočasnosti,“ uviedol Anton Barcík.

Nová zvonica je vysoká 8 metrov. Jej výstavba trvala sedem mesiacov. Zvon váži 280 kilogramov a uliali ho dvaja Michalovia – otec a syn Trvalcovci, zvonári zo Žarnovice.

Žilinský biskup pripomenul: „Požehnávame dnes zvonicu a zvon Jána Pavla II., ktorý bude oznamovať, že toto je nie obyčajný vrch. Aj tu je miesto, kde nám Pán chce byť zvlášť blízkym. Je to i mariánske miesto. A napokon je to i miesto, kde sa v hojnej miere dáva Božie milosrdenstvo. Nech teda z tohto miesta ideme aj my premenení, lebo môže to byť pre nás aj vrch premenenia. A nech nás Pán cestami nášho života, každého jedného tam, kade pôjdeme, sprevádza svojím Svätým Duchom.“

Na slávnosti zaznel aj autentický hlas Jána Pavla II. a niekoľko jeho odkazov Slovákom. Na jeden z nich nadviazal v svojom príhovore aj Anton Barcík: „Po sto rokoch od narodenia Jána Pavla II. bude srdce zvona s jeho menom tu na vrchu Butkov zvolávať na modlitby a liturgiu. Súčasne bude odbíjať náš čas, ktorý nám je tu na zemi darovaný. Zvon svätého pápeža nás bude v duchu jeho kréda ,Nebojte sa‘ vyzývať, aby sme sa zmenili. Keď sa zmeníme osobne a v rodinách, budeme formovať budúcnosť národa, potom môžeme zmeniť aj spoločnosť.“

Súčasťou pobožnosti na Butkove bolo aj požehnanie nových vitráží štyroch svätých evanjelistov na hlavnom oltári, ako aj malých suvenírových zvončekov. Bohoslužba sa začala modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a vyvrcholila modlitbou Loretánskych litánií pri soche Panny Márie.

Návštevníci na Butkove nemohli prehliadnuť, že v areáli pokračujú práce aj na ďalších sakrálnych objektoch. Pribúdajú nové kaplnky na verejnú úctu svätcov a 22. augusta by mala byť na začiatku krížovej cesty požehnaná aj Brána rodiny so súsoším Svätej rodiny a s reliéfom svätého Michala, archanjela.