Na ekumenickom stretnutí zazneli aj pápežove bratské rady na šírenie evanjelia slobody a jednoty dnes

Na pôde Apoštolskej nunciatúry Svätej stolice na Slovensku sa v nedeľu 12. septembra popoludní konalo ekumenické stretnutie za osobnej účasti Svätého Otca Františka.

KN red. 12.09.2021
Na ekumenickom stretnutí zazneli aj pápežove bratské rady na šírenie evanjelia slobody a jednoty dnes

Spoločná snímka vznikla na záver ekumenického stretnutia s pápežom Františkom na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Snímka: profimedia.sk

V úvode ekumenického stretnutia predniesol príhovor Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorý je zároveň predsedom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.

Ivan Eľko vo svojom príhovore na margo apoštolskej návštevy hlavy Katolíckej cirkvi na Slovensku okrem iného uviedol: „Sme presvedčení, že z duchovného požehnania jednej cirkvi môžu mať úžitok aj iní, z iných cirkví. Opakujeme: v dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších.“

Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil dva podnety – bratské rady na šírenie evanjelia slobody a jednoty dnes: „Prvá sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajme si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd cirkevný Západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.

Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je prítomný Ježiš. Podelenie sa o lásku otvára širšie horizonty a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc predsudky a nedorozumenia.“

-RED-