Na Kysuciach konsekrovali kostol z 19. storočia

Žilinský biskup Tomáš Galis 9. júna konsekroval vo farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste nový kamenný oltár a farský Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, dostavaný v roku 1817, ktorý bol doteraz iba požehnaný 15. augusta 1940.
12.06.2018
Na Kysuciach konsekrovali kostol z 19. storočia

Konsekrácia kamenného oltára. Snímka: Alexander Backa

V homílii biskup Galis pripomenul veriacim význam chrámu, oltára a ďalších častí liturgického zariadenia. Upozornil na dôležitosť chvíle, ktorej sú veriaci pri konsekrácii svedkami. Je to udalosť, ktorú môžu sláviť práve oni, všetci ostatní budú ďalšie roky sláviť výročie posvätenia kostola.

Pri obrade konsekrácie boli do oltára vložené relikvie svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika, ktoré kostolu daroval nitriansky biskup Viliam Judák.

Následne boli oltár a kosekračné kríže pomazané krizmou a na oltári sa zapálilo kadidlo, ktorého dym symbolizuje modlitby prednášané Bohu. Potom bola na novom oltári prvýkrát slávená eucharistická obeta.

Andrej Týleš