Na Piatok utrpenia Pána sa postili už prví kresťania

Veľký piatok sa podľa nového slovenského vydania Rímskeho misála vola Piatok utrpenia Pána. Ide o deň, keď si Cirkev pripomína Kristovu smrť. Spája sa so smútočným pôstom.

Ján Lauko 15.04.2022
Na Piatok utrpenia Pána sa postili už prví kresťania

Postiť sa na Piatok utrpenia Pána znamená zdržať sa mäsitých pokrmov a dosýta sa najesť iba raz za deň. Ilustračná snímka: unsplash.com/Kamil Szumotalski

Tradícia tohto pôstu siaha už k prvotnej Cirkvi. Najstaršie svedectvá o pôstnej disciplíne na Piatok utrpenia Pána a Svätú sobotu siahajú až do 2. storočia.

„Pritom išlo o úplný pôst, pri ktorom sa nesmelo požiť ani trochu jedla a ani pitia. Kresťania teda museli stráviť 40 hodín alebo dokonca celé dva dni bez akéhokoľvek jedla a nápoja,“ približuje odborník na liturgiku a veľprepošt nitrianskej sídelnej kapituly Štefan Vallo.

Dodáva, že pápež Inocent I. na začiatku 5. storočia vyjadril presvedčenie, že už apoštoli držali tento smútočný pôst.

Raz sa najesť dosýta

V priebehu stáročí Cirkev pokračovala v zachovávaní pôstnej disciplíny, pričom na Západe sa pôst prenášal i na piatky a soboty počas celého roka.

Dnešná pôstna prax na Piatok utrpenia Pána znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst viaže všetkých od 18. roku života až do začatia 60. roku. A zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.

Odporúča sa postiť i v sobotu

Tento pôst v prvých dvoch dňoch trojdnia, keď sa Cirkev postí, „lebo jej vzali Ženícha“, je posvätný a odporúča sa predĺžiť aj na Bielu sobotu, po novom Svätú sobotu. „Aby Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou,“ vysvetľuje Štefan Vallo.