Na Rozkvete oslávili svoju patrónku

Od 17. do 23. augusta prebiehal na najväčšom sídlisku v Považskej Bystrici duchovný program, ktorý vyvrcholil hodovou slávnosťou ku cti svätej Heleny, patrónky farnosti.
Ľubomír Valient 25.08.2020
Na Rozkvete oslávili svoju patrónku

Vrcholom hodového týždňa na najväčšom považskobystrickom sídlisku bola svätá omša s biskupom Jozefom Haľkom. Snímka: Stanislaw Pyzik

Už tradičný Helenský hodový týždeň vo farnosti Považská Bystrica-Rozkvet, ktorý je spojený s oslavou svätej Heleny, patrónky miestnej obnovenej kaplnky, sa v tomto roku niesol v znamení slov žalmu: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105).

Misionári Matky Božej z La Salette, ktorí spravujú túto farnosť, pripravili počas celého týždňa v spolupráci s pozvanými kňazmi skutočne bohatý duchovný program pre všetky vekové kategórie.

Vyvrcholením a zároveň aj záverečným bodom celej duchovnej obnovy farnosti bola nedeľná slávnostná hodová svätá omša k úcte svätej Heleny, ktorú za prítomnosti viacerých kňazov a veľkého množstva veriacich nielen z miestnej farnosti, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

Vo svojom príhovore biskup Haľko zdôraznil predovšetkým potrebu stretnutia sa „živého Boha“ so „živou vierou“, pretože iba toto stretnutie prinesie svetlo pre nohy každého kresťana. Ten môže vďaka nadobudnutému svetlu následne zdvihnúť svoju ruku so zapálenou pochodňou a prinášať toto svetlo ďalej – do každodenného života, do medziľudských vzťahov, ako aj medzi svojich spolužiakov či kolegov v práci.

Naplnení týmto svetlom potom dokážeme nielen ľahšie vidieť kríže iných ľudí v našom okolí, ale dostávame aj silu im tieto kríže pomôcť niesť.