Na Skalke si uctili svätých pustovníkov

Tisícky pútnikov merali po roku opäť cestu na Skalku. Počas dvoch dní 17. – 18. júla čerpali duchovnú silu a povzbudenie do bežného života na mieste, kde pred tisíc rokmi pôsobili dvaja pustovníci sv. Andrej Svorad a Benedikt.
Magdaléna Švančarková 20.07.2021
Na Skalke si uctili svätých pustovníkov

Svätú omšu na Skalke slávil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, ktorý bol donedávna správcom tohto pútnického miesta. Snímka: Pavol Švančarek

Už tradične sa sobotný program začal večernou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Nasledovala gréckokatolícka liturgia v priestoroch starobylého kláštora na Veľkej Skalke a novinkou bol večer milosrdenstva s hudobným sprievodom. Pred polnocou udelili pútnikom na Skalke svoje požehnanie novokňazi Nitrianskej diecézy.

Slávnostnú nedeľnú svätú omšu celebroval bývalý skalský farár a súčasný nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V homílii zdôraznil dôležitosť odkazu pustovníkov aj pre dnešného človeka. Práca, modlitba, ticho a samota ako hľadanie harmónie majú význam najmä v dnešnej hektickej dobe, v ktorej sa práca stala modlou a peniaze stredobodom rodinného života.

Práca má však stáť v službe rodiny. „Stredobodom musí byť muž a žena, ktorí udržiavajú zem svojou prácou,“ povedal biskup Peter Beňo. Upozornil aj na súčasný negatívny trend, v ktorom sa vytráca a podceňuje sila modlitby: „Dnes je raritou, ak sa vie dieťa prežehnať. Rodičia sa už nemodlia so svojimi deťmi. Ako im však potom odovzdávajú vieru?“

Modlitba bola podľa slov biskupa Petra Beňa vždy súčasťou rodinného života, pomáhala v ťažkých časoch a spájala. Heslo ora et labora (modli sa a pracuj) je tak pre nás povzbudením, ale aj motiváciou, ako spolupracovať s Božou milosťou.