Na Spiši opäť ožila história

Spišské biskupstvo a mesto Spišské Podhradie po minuloročnej prestávke usporiadali 28. – 30. mája ďalší ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podujatie sa konalo v priestoroch kalvárie Spišský Jeruzalem, Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie.
Vladimír Olejník 01.06.2021
Na Spiši opäť ožila história

Súčasťou festivalového programu bola pobožnosť krížovej cesty v komplexe Spišského Jeruzalema, na ktorej sa zúčastnili aj skauti. Snímka: Jozef Mizerák

Pre pandémiu sa väčšina akcií sústredila do exteriéru. Nosnú časť programu tvorili duchovné podujatia – v piatok pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická svätá omša pod holým nebom. Novinkou boli nočné meditácie nad žalmami s témou Jeruzalema.

Kultúrnu zložku tvorilo niekoľko zaujímavých podujatí: prednáška o najstarších dejinách Spišskej Kapituly a susednej lokality Pažica spojená s pôdorysnou rekonštrukciou zaniknutých stavieb, divadelné spracovanie kľúčových okamihov z dejín Spišskej Kapituly, recitál Spišských modlitieb z 15. storočia, koncert zoskupenia Mojše Band, komentované sprevádzanie výstavou výtvarného umenia s tematikou Spišského Jeruzalema či jedinečné večerné sprevádzanie po bežne neprístupných miestach Katedrály sv. Martina.

Nechýbali tradičné terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, počas ktorých sa návštevníci oboznámili so vzácnosťami lokality. Pri organizácii podujatia pomáhali aj skauti z Podtatranskej skautskej oblasti a 64. zboru Štefana Kluberta v Levoči.