Na vežu kostola v Krásne osadili novú helmicu

Rekonštrukciu helmice na veži Kostola Povýšenia Svätého kríža v Krásne zavŕšili 16. marca.
Biskupstvo Nitra 21.03.2024
Na vežu kostola v Krásne osadili novú helmicu

Kostol Povýšenia Svätého kríža v Krásne má už na veži novú helmicu.

O nutnosti rekonštrukcie začali uvažovať v roku 2022, hneď ako bol zistený havarijný stav strešnej konštrukcie.

Zásadne sa na ňom podpísal nielen vek, ale i požiar zo šesťdesiatych rokov minulého storočia.

Úder blesku spôsobil požiar, ktorý sa napokon s vypätím všetkých síl domácich hasičov podarilo uhasiť.

Zhoreli však viaceré dôležité prvky drevenej konštrukcie.

Preto sa rozhodli neopravovať starú, ale vyhotoviť celkom novú konštrukciu.

 

 

Práce sa začali 14. júla 2023, keď s pomocou žeriavu zložili pôvodnú konštrukciu veže na zem, kde šikovní majstri vytvorili jej vernú kópiu.

Použili pritom rovnaké materiály ako na pôvodnej veži, ako aj staré poctivé techniky obrábania dreva i pokrývania plechom, za čo majstrom patrí veľký obdiv i vďačnosť. 

Ako krytina bol použitý medený plech, ktorý ochráni toto dielo po mnohé desiatky rokov.

Po dokončení výroby bola helmica umiestnená opäť na svoje pôvodné miesto, a následne bol do jej vrcholu vsadený nerezový kríž.

Oplechovaná konštrukcia s krížom je vysoká 10 metrov a váži zhruba 6 ton.

Pod jej vrchol bude po požehnaní nitrianskym biskupom Viliamom Judákom umiestnená časová schránka, ako pamiatka pre budúce generácie.

Požehnanie sa uskutoční pri najbližšej slávnostnej príležitosti.

 

 

Miestni veriaci sú vďační Bohu za jeho ochranu i pomoc pri realizovaných náročných prácach.

Rovnako ďakujú aj Biskupskému úradu v Nitre za podporu diela.

Vďaka patrí všetkým farníkom, ktorí prevažnú časť tohto diela sami zaplatili a tiež sa aktívne podieľali na jeho realizácii.

Poďakovanie patrí i všetkým ostatným sponzorom a dobrodincom.

Tibor Ujlacký

Snímky: Biskupstvo Nitra