Na východe opäť platí dišpenz

Vzhľadom na platné obmedzenia pre narastajúci počet infikovaných koronavírusom sa košický arcibiskup metropolita Bernard Bober rozhodol znova udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
Ján Lauko 28.09.2021
Na východe opäť platí dišpenz

Dišpenz platí pre veriacich vo farnostiach Košickej arcidiecézy, pokiaľ sa nachádzajú podľa platného covidového automatu v prvom až treťom stupni ohrozenia a účasť na eucharistickom slávení nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe. Tento dišpenz sa vzťahuje na veriacich danej farnosti, ako aj na tých, ktorí sa tam v nedeľu alebo vo sviatok zdržujú z dôvodu práce, návštevy príbuzných či starostlivosti o rodinných príslušníkov.

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 18. septembra a platí až do odvolania. Arcibiskup Bober k nemu pristúpil, aby sa zabránilo šíreniu pandémie a tiež aby sa náležite chránilo zdravie jednotlivcov. „Toto oslobodenie od účasti na nedeľnej svätej omši nijako neumenšuje povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň.

Veľmi sa odporúča venovať primeraný čas modlitbe osobne alebo v rodine,“ uviedol košický arcibiskup v dekréte, ktorým oznámil oslobodenie od povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši. –