Nachádzam sa na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho, zaznelo z úst pápeža na Rybnom námestí

Druhý deň pápežovej apoštolskej cesty na Slovensku 13. septembra sa hlava Katolíckej cirkvi stretla aj so židovskou komunitou. Na Rybnom námestí v Bratislave, kde dnes namiesto synagógy stojí pamätník holokaustu, si Svätý Otec František vypočul svedectvo Tomáša Langa, ktorý prežil masové vyvražďovanie Židov i rehoľnej sestry Samuely. Program sa niesol v duchu kresťansko-židovského dialógu.

Anna Stankayová 14.09.2021
Nachádzam sa na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho, zaznelo z úst pápeža na Rybnom námestí

Snímky: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Svätého Otca pred 17. hodinou privítal v centre Bratislavy predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Richard Duda. V pozdrave zdôraznil dobré vzťahy židovskej obce s Katolíckou cirkvou ilustrované aj na jeho vlastnom židovsko-kresťanskom manželstve. Symbolickým bolo rovnako miesto stretnutia, kde kedysi „bok po boku stál kresťanský i židovský svätostánok“. Nevyhol sa ani obdobiu temna, keď počas druhej svetovej vojny takmer zanikla židovská komunita a neskôr za obeť padla aj synagóga.

Život v úkryte

Pápež i desiatky prítomných si potom vypočuli slová preživšieho profesora Tomáša Langa. O rodičov prišiel v útlom detstve počas prenasledovania Židov. Za svoj život i život ďalších spolupútnikov vďačí ľudským opatrovateľkám, ktoré sa o neho i o ďalšie deti starali v nemocnici a počas bombardovania ich ukrývali. Na záver svedectva pápežovi poďakoval za jeho dielo, ktoré vyzdvihuje humanizmus, bratstvo a toleranciu.

Na stretnutí pápeža so židovskou komunitou bolo takýchto svedkov vtedajšej doby viac. „Je veľmi dôležité, aby sa ľudia dozvedeli o týchto činoch, aby sa na to nezabudlo. Chvalabohu, boli aj slušní ľudia, ktorých voláme spravodliví medzi národmi. To, že sa môžem stretnúť so Svätým Otcom, je niečo, o čom som ani nesníval. Je to dôležité pre celý svet, pre všetky generácie. Pretože nenávisť prináša len zlo a tolerancia je jediná dôležitá vec,“ povedal pre Katolícke noviny jeden z hostí Thomas Frankl.

Pomáhali aj rehoľníčky

Pred pápeža Františka predstúpila tiež sestra Samuela Harmáčková, OSU, z Kongregácie sestier uršulínok. Pripomenula, že kresťania i židia vyznávajú a milujú rovnakého Boha. Poďakovala všetkým Slovákom, ktorí prenasledovaným Židom otvorili srdcia i dvere. Medzi nimi to boli aj rehoľníčky, ktoré v kláštoroch ukrývali židovské deti. Vyjadrila tiež radosť zo súčasnej živej kresťansko-židovskej spolupráce nielen medzi najvyššími predstaviteľmi, ale i ľuďmi v bežnom živote.

Na stretnutí sa okrem predstaviteľov židovskej náboženskej obce zúčastnili aj katolícki biskupi, kňazi a predstavitelia hlavného mesta. Medzi pozvanými tvorili asi polovicu. Žilinský biskup Tomáš Galis po stretnutí povedal: „Máme spoločné korene – vieru v jediného Boha. V tejto viere sa buduje vzťah. Vzťah s ním potom vytvára aj vzťahy medzi nami navzájom. A ak by sme to vertikálne odstrihli, tak by platili slová starých Rimanov Homo homini lupus, že človek sa stane jeden druhému vlkom. Ale v opravdivej láske, službe, porozumeniu, odpúšťaniu je to, čo sa v týchto našich komunitách v minulosti, ale aj dnes žije - pokiaľ to nie je rozoštvávané ideológiami či inými tendenciami, ktoré spôsobujú napätie.“

Viera nesmie zdôvodňovať útlak

Pápež František sa v príhovore vrátil do minulosti, keď Rybné námestie predstavovalo mierové spolužitie dvoch náboženstiev. Po ňom však nasledovalo obdobie, v ktorom bolo použité meno Najvyššieho na neľudské činy. „Koľko utláčateľov vyhlásilo: ,Boh je s nami', ale pritom oni neboli s Bohom,“ podčiarkol pápež. Poukázal pritom aj na dnešnú túžbu po moci a manipuláciu: „Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho.“ Ocenil však spoluprácu kresťanov a židov a ich zbližovanie prirovnal k otváraniu dverí z oboch strán, ktoré sú podľa neho znakmi požehnania pre ľudstvo.

Po pápežových záverečných slovách nasledovalo zapálenie sviečok za obete Šoa. Počas toho znela zádušná modlitba Kadiš v podaní ďalšieho preživšieho Juraja Sterna a pieseň El Malei Rachamim odspieval židovský kantor Shmuel Barzilai.