Naša nebeská mama má dnes narodeniny

Podľa liturgického kalendára slávime 8. septembra Narodenie preblahoslavenej Panny Márie. Pozdravme našu nebeskú Matku krátkou modlitbou, poďakujme jej za všetky orodovania a príhovory, vďaka ktorým nás Pán Ježiš Kristus zahŕňa nesmiernymi Božími milosťami.
Katolícke noviny 08.09.2023
Naša nebeská mama má dnes narodeniny

Modlitba posvätného ruženca nás duchovne spája s Pannou Máriou i jej Synom Ježišom. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Ranné chvály

Hymnus

 

Ty, Pani sveta, spanilá,

vznešená neba kráľovná,

ty, hviezda morská žiarivá,

panenská matka čarovná.

 

Milo sa zjav a ožiar svet,

kde sa zlo s dobrom preteká,

prines a daj nám spásny kvet,

Ježiša – Bohočloveka!

 

Slávime sviatok ročitý,

máš slávne narodeniny,

celý svet radosť pocíti

nad dcérou slávnej rodiny.

 

Na tejto zemi zrodení

skrz teba nebu patríme,

lebo sme s Bohom zmierení

pokojom, ktorým tvoj Syn je.

 

Trojici svätej sláva buď

na veky vekov vznešená,

že môže volať Boží ľud:

Hľa, Matka Cirkvi blažená. Amen.

 

Modlitba:

Milosrdný Bože, uštedri nám svoju nebeskú milosť, a keďže narodenie Spasiteľa z presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech oslava jej narodenia upevní pokoj na celom svete. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

 

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009