Uložili relikvie blahoslaveného Karola I. Habsburského

cirkev .cz 07.05.2024
Uložili relikvie blahoslaveného Karola I. Habsburského

SNÍMKA: ČLOVEK A VIERA/ALEŠ REPKA

Pri príležitosti uloženia relikvie blahoslaveného Karola I. Habsburského, posledného cisára Rakúsko-Uhorska a posledného českého a uhorského kráľa, sa v sobotu 4. mája konala v Opave slávnostná svätá omša. Bohoslužbu v Konkatedrále Nanebovzatia Panny Márie celebroval ostravsko-opavský biskup Martin David. Zúčastnil sa na nej aj princ Lorenz Belgický, vnuk posledného cisára, ktorý počas návštevy zaspomínal aj na Karla Schwarzenberga a Václava Havla.