V bazilike objavili vzácny kalich

Pri obnove fasády trnavskej Baziliky sv. Mikuláša do pôvodnej gotickej podoby stavbári nečakane našli v dutine muriva severnej veže pozlátený strieborný kalich zabalený v papieri.
Júlia Kubicová 14.05.2024
V bazilike objavili vzácny kalich

Neskorogotický kalich patrí medzi zachránené pamiatky kresťanského dedičstva na Slovensku. SNÍMKA: AUTORKA

Neskorogotický kalich pochádza z roku 1520, ako je uvedené na jeho spodnej strane. Je bohato zdobený – základňu tvorí šesť lupeňov, noha a košík kupy sú zlatníckou technikou zdobené striebornými rastlinnými ornamentmi s červenými brúsenými kameňmi. Na drieku nohy je šesť figúrok znázorňujúcich svätcov. Okrem Vzkrieseného sa ostatné postavy nedajú identifikovať. K ich interpretácii pomôže ikonografický rozbor.

„Konsekračný kalich je opísaný v inventári farnosti z roku 1857 ako najstarší kalich, ktorý patril k liturgickému vybaveniu baziliky,“ uviedol farár Baziliky sv. Mikuláša a trnavský dekan Jozef Gallovič. Dodal, že odborníci z pamiatkového úradu navrhujú, aby bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Vzácne sakrálne predmety veriaci ukrývali v čase perzekúcie komunistického režimu, ktorý sa všemožne snažil zničiť všetko sakrálne a kresťanské.