Nebojte sa formovať ľudí

Pápež prišiel medzi svojich. Aj tak by sa dalo charakterizovať stretnutie Svätého Otca s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktoré sa konalo 13. septembra v rámci druhého dňa apoštolskej návštevy. Zasvätení vítali pápeža Františka spevom, potleskom, no i ľudia pred katedrálou sa tešili z prítomnosti Svätého Otca, ktorý im spred vstupu zamával.

Ján Lauko 13.09.2021
Nebojte sa formovať ľudí

Po príhovore sa pápež František osobne pozdravil s prítomnými biskupmi, medzi ktorými boli aj biskupi zo zahraničia. Na záver si s nimi spravil spoločnú fotografiu a vymenil dary. Snímka: profimedia.sk

Pápež František vstúpil do katedrály s úsmevom za veľkého potlesku. Zastavil sa pri niekoľkých rehoľných sestrách, sršal z neho pritom entuziazmus a radosť, že je medzi svojimi. Pred príhovormi sa ešte zastavil pred Kaplnkou sv. Jána Almužníka a položil tam kyticu kvetov. Následne si so záujmom prehliadol prítomných v katedrále, ktorým o pár minút adresoval zaujímavé slová.

Ešte predtým ho za Katolícku cirkev na Slovensku privítal predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. „Na Slovensku bola vždy prítomná láska a úcta k Svätému Otcovi. A milujeme a ctíme si Svätého Otca Františka! Usilujeme sa, aby sme poznali a správne porozumeli tomu, čo nám Peter hovorí dnes,“ povedal v príhovore arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Následne sa slova ujal pápež František. „Prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa cítim ako jeden z vás,“ povedal na úvod Svätý Otec. V príhovore hovoril o troch veciach, ktoré očakávajú ľudia od Cirkvi: sloboda, tvorivosť a dialóg. „Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Je dôležité mať tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova Cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť ,fontánou‘ nádeje v živote ľudí.“

Svätý Otec pripravený príhovor doplnil aj o niekoľko spontánnych vsuviek. Jednou z nich bola zmienka, ako tvorivo pristupovať k príprave homílie. „Pomyslime si na veriacich, ktorí musia počúvať homílie trvajúce 40-50 minút a o argumentoch, ktoré sa ich netýkajú, ktorým nerozumejú. Prosím vás, biskupi a kňazi, myslite na to, ako si dobre pripraviť homíliu.

Aby tam bol kontakt s ľuďmi, inšpirácia z biblických a liturgických textov. Kázeň by nemala mať viac ako desať minút, pretože ľudia po určitom úseku strácajú pozornosť. (...) Jeden profesor, ktorý ma učil homiletiku, hovorieval, že homília musí mať určitú celistvosť. Má mať myšlienku, nejaký obraz a cit. Pretože ľudia musia počuť myšlienku, ktorá ich zachytí v srdci.“

Po príhovore sa pápež František osobne pozdravil s prítomnými biskupmi, medzi ktorými boli aj biskupi zo zahraničia. Na záver si s nimi spravil spoločnú fotografiu a vymenil dary.