Nebuďme tichými svedkami, ale obhajcami trpiacich

Dňa 8. februára vypočujeme výzvu Svätého Otca a budeme sa modliť za obete obchodovania s ľuďmi. Spoločné modlitby už po siedmykrát zaznejú v deň liturgickej spomienky svätej Bakhity, africkej otrokyne zo Sudánu, ktorá je patrónkou obetí obchodovania.
Monika Čopíková 26.01.2021
Nebuďme tichými svedkami, ale obhajcami trpiacich

Svätá Bakhita. Snímka: SKCH

Spoločná modlitba na sviatok svätej Bakhity spája veriacich z celého sveta a na Slovensku ju zastrešuje Slovenská katolícka charita. Vo výnimočnom období pandémie charita ponúkne možnosť zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy v komornej atmosfére domova.

K modlitbe sú pozvané rodiny, spoločenstvá a jednotlivci, aby sme sa stíšili, rozjímali a spoločne prosili za obete obchodovania na Slovensku i vo svete a za oslobodenie sveta od otroctva v každej jeho forme.

„Modlitba je sila, ktorá podporuje naše spoločné odhodlanie,“ povzbudzuje nás pápež František.

Prostredníctvom modlitby meníme sa z tichého svedka na pozorného obhajcu trpiacich na príklade svätej Jozefíny Bakhity. Ako deväťročnú ju násilne odvliekli od rodičov a predali do otroctva. Po oslobodení sa stala rehoľníčkou a svoj život zasvätila šíreniu svedectva o nájdení viery a sily odpustenia.

Spoločná modlitba nech je aj pre nás cestou šírenia povedomia o fenoméne moderného otroctva – a tak i citlivosti voči chudobným, ktorých riziko obchodovania ohrozuje najviac. Obeťami obchodovania s ľuďmi je 42 miliónov ľudí a ich počet dnes v dôsledku pandémie, žiaľ, rastie.

Sú medzi nimi aj obete zo Slovenska, čoho dôkazom je každoročne priemerne 30 obetí zaradených do programu charity na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. 

Dňa 8. februára venujme chvíľu, aby sme si pripomenuli utrpenie obetí obchodovania a zamysleli sa nad tým, akým dielom sa na ňom zúčastňujeme, ako prispievame k vytvoreniu spravodlivejšieho sveta.

Materiály k modlitbám a zamysleniam spolu s príbehmi obetí nájdete na www.obchodsludmi.sk, alebo napíšte e-mail na stoptrafficking@charita.sk.