Nech Kristus požehná tento príbytok

Na Troch kráľov požehnali biskupský úrad, priestory kláštorov, no urobili tiež balíčky s požehnanou vodou a kriedou pre veriacich.

Ján Lauko 11.01.2022
Nech Kristus požehná tento príbytok

Požehnanie trojkráľovej vody v nitrianskej katedrále Snímka: Tibor Ujlacký

Na sviatok Zjavenia Pána slávil v Katedrále sv. Emeráma v Nitre svätú omšu nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii pripomenul význam Božích darov pre človeka v podobe Ježiša Krista, ľudského života a Božieho požehnania.

„Majme čas na Boha, po celý rok, prichádzajme k nemu mnohorakou formou, najmä účasťou na Eucharistii v nedeľu, prijímaním jeho tela a krvi, jeho milosti nielen vo sviatočné dni, lebo on je tu prítomným veľkým darom pre nás po celý rok, po celý život,“ vyzval veriacich nitriansky biskup.

Trojkráľové balíčky

Biskup Judák v úvode svätej omše požehnal trojkráľovú vodu, kriedu a tymian. Na rozdiel od minulosti, keď kňazi chodievali v období po sviatku Zjavenia Pána na trojkráľovú koledu a požehnávali veriacim príbytky, v tomto roku – podobne ako vlani – sa táto aktivita pre pandemické opatrenia nemohla uskutočniť.

Duchovná správa nitrianskej katedrály preto pre veriacich zabezpečila stovky fľaštičiek s požehnanou vodou a balíček s požehnanou kriedou a zrnkami tymianu. Spolu s textom na domácu liturgiu si ich mohli veriaci po skončení slávnosti vziať so sebou domov a sami si požehnať svoje príbytky.

Biskup Ján Kuboš požehnal priestory biskupského úradu. Snímka: archív BÚ v Spišskej Kapitule

Požehnali aj biskupský úrad

V Spišskej Kapitule pri požehnaní príbytkov nezabudli ani na priestory biskupského úradu.

Diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš a emeritný pomocný biskup Andrej Imrich 6. januára požehnali kancelárie úradu a byty pracovníkov. Aj na dverách Biskupského úradu v Spišskej Kapitule tak vyniká nápis 20+CMB+22 – Nech Kristus požehná tento príbytok.

Požehnanie si do svojich príbytkov priniesli aj minoriti. Snímka: Peter Pikulík, OFMConv

Minoriti si žrebovali patrónov

Božie požehnanie si do svojich príbytkov priniesli i bratia minoriti. Na sviatok Zjavenia Pána sa vo všetkých komunitách požehnávajú izby bratov a spoločné priestory.

Predstavený alebo určený brat, modliac sa a  kropiac kláštorné miestnosti požehnanou vodou, vzýva Božiu milosť nad jednotlivými bratmi a ich prácou.

Kláštornej kolede predchádza žrebovanie svätých patrónov pre jednotlivých bratov a pre kláštor alebo dokonca pre kustódiu. Kustodiálnym patrónom v najbližšom roku bude blahoslavená Anna Kolesárová.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.