Nedajme sa udupať ťarchou týchto dní

Žilinský biskup Tomáš Galis sa 26. novembra obrátil na veriacich a kňazov v špeciálnom videu. Vyzval ich, aby sa nedali znechutiť a udupať ťarchou týchto dní, ale zdvihli hlavu ku Kristovi.

TK KBS 30.11.2021
Nedajme sa udupať ťarchou týchto dní

Ilustračná snímka: © ingimage

Biskup Tomáš Galis vo videu pripomenul, že mnohí z nás prežívajú úzkosť a zmätok, ďalší strach o svojich drahých a trápi ich neistota z toho, čo príde. „Cítim s utrpením chorých v nemocniciach, modlím sa za zdravotníkov, ktorí sa obetujú ďaleko nad rámec toho, čo ešte môžeme od nich žiadať,“ uviedol biskup Galis.

Sám bol v prvých mesiacoch tohto roka odkázaný na ich starostlivosť. „Chápem tých, ktorí už nevládzu, ktorí nevidia zmysel v ďalších obmedzeniach, majú strach z očkovania, boja sa následkov. Rozumiem frustrácii aj vás, milí bratia kňazi, keď ste bezradní a neviete, ako ďalej,“ zdôraznil biskup Galis.

V duchu začínajúceho sa Adventu žilinský biskup pozval veriacich a kňazov, aby prijali Ježišovo slovo v Lukášovom evanjeliovom úryvku Prvej adventnej nedele, ktoré „chce uzdraviť našu bezradnosť, ustráchanosť, znechutenosť a chce liečiť obezitu našich sŕdc“.

Podľa biskupa Galisa nám ukazuje základné cviky, ktorými sa týmto chorobám dá účinne predchádzať.

„Je to bedlivosť a stála modlitba. Mali by sa stať neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života, aby sme vzpriamene kráčali v ústrety svojmu Pánovi aj vtedy, keď sa rozpadávajú všetky istoty, o ktoré sa opiera ľudská spoločnosť.“

Žilinský biskup ďalej uviedol, že toto je i čas Božej návštevy: „Je to čas skúšky, ale aj vernosti. Ľudské prísľuby sú nič oproti Božím prísľubom, lebo človek zrádza, Boh zostáva verný. Prosím, nedajme sa udupať ťarchou týchto dní, nedajme sa znechutiť, zodvihnime hlavu.“

Biskup Galis požiadal kňazov, aby sa v týchto časoch spolu zjednocovali pred eucharistickým Kristom. Veriacich zasa poprosil o jednotu s ich kňazmi. „Neuchyľujme sa k nejakým neuváženým krokom. Majme pred očami Krista, ktorý prichádza, aby nás vykúpil a spasil,“ dodal biskup Tomáš Galis.