Nedeľa patrila i chudobným

V nedeľu 17. novembra sme si pripomenuli Svetový deň chudobných. Pápež František ho zaviedol v roku 2016. V tohtoročnom posolstve zdôrazňoval vyčerpávajúci stav dnešnej chudoby ľudí bez domova, migrantov, novodobých otrokov, ktorí sa často považujú za parazitov spoločnosti a ich chudoba sa im neodpúšťa. 
Ivana Šušaníková 19.11.2019
Nedeľa patrila i chudobným

Snímka: Katarína Bilíková

Laická katolícka Komunita Sant´Egidio na Slovensku strávila v nedeľu 17. novembra pekný čas so svojimi biednymi priateľmi, s ktorými sa stretáva a pomáha im celoročne.

V Bratislave a Banskej Bystrici mladí z komunity pozvali chudobných na slávenie svätej omše a spoločný obed v refektári františkánskeho kláštora, respektíve v misijnom dome. Príjemné chvíle zažili núdzni aj s topoľčianskou komunitou spolu s farskou charitou na svätej omši a občerstvení. Novovznikajúca komunita v Košiciach spolu s vincentínkami potešila ľudí na okraji spoločnosti pri sladkom posedení.

Kňazi sa v kázňach opierali o kresťanské princípy v pomoci chudobným a pripomenuli, že tento sviatok je dobrou výzvou pre nás všetkých, aby sme si takýchto ľudí všímali počas celého roka.