Nedeľu oslávili službou chudobným

Cirkev si 15. novembra pripomenula v poradí štvrtý Svetový deň chudobných, ktorý v roku 2016 ustanovil pápež František. V rámci tohto dňa pripadajúceho na 33. nedeľu Cezročného obdobia majú kresťanské spoločenstvá po celom svete ešte viac vyjadriť solidaritu a Kristovu lásku núdznym.
TK KBS 24.11.2020
Nedeľu oslávili službou chudobným

Nitriansky biskup Viliam Judák sa v rozhovore s chudobnými zaujímal o ich aktuálne podmienky a povzbudil ich k viere a modlitbe. Snímka: Tibor Ujlacký

Do služby kresťanskej lásky sa vo Svetový deň chudobných zapojil aj nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý v ranných hodinách navštívil Dom charity sv. Rafaela v Nitre. Jeho klientov obdaril balíčkami s jedlom, ale aj ľudským príhovorom a po spoločnej modlitbe i udelením požehnania.

Dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko napoludnie klientom Domu charity sv. Rafaela podávali teplý guláš, domáce koláče a sladkosti.

Svetový deň chudobných oslávili službou núdznym aj členovia Komunity Sant’Egidio v Bratislave. „V komunite sme si pripomenuli tento deň prítomnosťou v uliciach. V čase obeda sme vyšli za kamarátmi bez domova s pripraveným čajom a kávou v termoskách, ako aj nedeľným koláčikom či palacinkami.

Chodili sme v malých skupinách po Starom Meste v Bratislave a zastavovali sa pri ľuďoch, ktorých sme aj v tomto sychravom počasí našli vonku.

Chceli sme ich potešiť a vyjadriť im našu blízkosť tak teplým čajom, ako aj našou ľudskou blízkosťou a záujmom o to, čím aktuálne žijú," uviedla pre TK KBS Mária Dudová, členka Komunity Sant’Egidio.

Svätý Otec vyhlásil tento deň s túžbou scitlivieť srdcia ľudí a spoločnosť a prítomnosť ľudí trpiacich chudobou. Na jeho výzvu odpovedala aj Komunita Sant’Egidio, a preto zostáva v blízkosti ľuďom, ktorí žijú na ulici alebo sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii aj počas náročného obdobia pandémie.

„Členovia komunity chcú byť nablízku tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho ľudí sa nedokáže uzatvoriť doma, stratili prácu či občasné brigády, zostali odkázaní na pomoc ešte viac, ako predtým. Nepotrebujú však iba materiálnu pomoc, ale aj ľudskú. Pandémia nesmie uzatvoriť naše srdcia,“ dodala Mária Dudová.