Nepočujúci putovali na Mariánsku horu

Len dva týždne pred veľkou levočskou púťou zavítali 21. júna na Mariánsku horu v istom zmysle mimoriadni pútnici - žiaci, pedagógovia a rodičia zo škôl, ktoré sa venujú deťom so špeciálnymi potrebami. Išlo o piaty ročník podujatia pre deti, ktoré sú nepočujúce, nedoslýchavé, majú kochleárny implantát alebo majú narušenú komunikačnú schopnosť. Tentoraz sa k nim pridali aj deti s autizmom.
Radomír Kizek 24.06.2019
Nepočujúci putovali na Mariánsku horu

Snímka: Radomír Kizek

Organizátorom púte bola Spojená škola Pavla Sabadoša internátna v Prešove s obrovskou pomocou Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči.

Takýchto škôl je na Slovensku len šesť, pričom prešovská je podľa počtu žiakov najväčšia.

Podujatie sa začalo svätou omšou, ktorú v posunkovom jazyku celebroval Robert Colotka. Koncelebroval Stanislav Ferčák, ktorý zároveň slávil 22. výročie kňazskej vysviacky.

Robert Colotka v kázni hovoril o svätom Alojzovi, o jeho krátkom živote a jeho matke, ktorá ho naučila byť dobrým človekom milujúcim Ježiša.

Alojz Gonzága sa potom stal mužom, ktorý prinášal svetlo Kristovej lásky chorým a trpiacim. Sám prijal chorobu a zomrel, nie však nešťastný, ale v šťastí.

Pre školákov je to vždy veľká udalosť, o čom svedčí aj vysoká účasť. Len z Prešova prišli štyri autobusy pútnikov.