Neznižujme sa k rasovému prenasledovaniu

Spomienka na obete holokaustu by nás podľa predsedu KBS Stanislava Zvolenského mala viesť k tomu, aby sme v súčasnosti prispievali k vzájomnej úcte.
TK KBS 11.09.2020
Neznižujme sa k rasovému prenasledovaniu

Snímka: Erika Litváková


Na Slovensku sme si 9. septembra pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Národná rada SR ho odobrila na 9. september preto, lebo v ten deň v roku 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala 270 represívnych paragrafov, takzvaný Židovský kódex, ktorým sa začal proces židovských deportácií.

Na smutné výročie reagoval aj bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

„Obnovujeme si spomienku na zahanbujúce rozhodnutia a hrozivé činy, ktoré viedli k veľkému utrpeniu a smrti mimoriadne veľkého počtu našich ľudských bratov a sestier. Nech sa spomienka na tie hrôzostrašné udalosti dotkne svedomia každého z nás, aby sme v súčasnosti prispievali k vzájomnej úcte a pokoju v spoločnosti a neznížili sa k rasovému prenasledovaniu,“ uviedol bratislavský arcibiskup vo vyhlásení.