Nitra má nového pomocného biskupa

Pápež František vymenoval 29. januára nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár a rektor diecéznej Svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol vymenovaný za titulárneho biskupa amudarského.
TK KBS 02.02.2021
Nitra má nového pomocného biskupa

Peter Beňo prijíma pozvanie do biskupskej služby ako prejav tajomnej Božej vôle. Snímka: Karol Dubovan

Menovanie nového biskupa Petra Beňa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novovymenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

Zo života nového biskupa

Peter Beňo sa narodil 2. septembra 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Rodičom vďačí za ľudskú i kresťanskú výchovu.

Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci a potom v Bánovciach nad Bebravou. V roku 1990 vstúpil do novootvoreného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca 14. septembra 1996.

Postupne pôsobil na viacerých miestach – ako kaplán v Púchove (1996 – 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997 – 2002), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povolaní (2002 – 2008), farár v Soblahove (2008 – 2014), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014), ako rektor diecéznej Svätyne sv. Andreja Svorada a Beňadika (2016), ako dekan trenčianskeho dekanátu (2018).

Rešpekt pred službou biskupa

„V prvom rade chcem povedať, že toto menovanie bolo pre mňa veľkým a nečakaným prekvapením, až zaskočením. Priznám sa, neočakával som v tomto období v mojom živote nejakú zásadnú zmenu, nieto ešte takúto radikálnu. Vždy som mal a mám pred službou biskupa hlboký rešpekt a úctu, preto som si nepomyslel, že sám by som raz mohol byť biskupom.

Zároveň však chcem prejaviť svoju vďačnosť Pánu Bohu, ako aj Svätému Otcovi Františkovi za dôveru, ktorej sa mi dostalo. Prijímam toto pozvanie do služby biskupa ako prejav tajomnej Božej vôle. Viem, že to už nie je o naplnení mojej osobnej túžby, ako to bolo pred kňazskou vysviackou, ale o slobodnom prijatí kríža po zvyšok môjho života,“ uviedol Peter Beňo v prvej reakcii na menovanie.

Prosba o modlitbu

„Nie som človek výnimočný ani dokonalý, som slabý a hriešny, z čoho plynú moje obavy pred týmto úradom. Ale mám aj vieru v Božiu blízkosť, a preto ako už mnohokrát vo svojom živote, tak aj teraz sa vkladám do Božích rúk, v dôvere, že keď ma povoláva do tejto služby, dá mi aj dostatok milostí, aby som ju konal
čo najlepšie,“ povedal novovymenovaný nitriansky pomocný biskup.

Ako dodal, v mladosti spoznal Božiu lásku. Preto sa chcel stať kňazom, aby ju mohol ohlasovať.

„Od začiatku kňazstva som sa učil slúžiť Bohu a ľuďom v láske, pokore a pravde. Chcem sa o to usilovať aj ako biskup. Budem pomocným biskupom Nitrianskej diecézy a som rád, že môžem najlepšie, ako viem, pomáhať otcovi biskupovi Viliamovi v jeho pastierskej starostlivosti o našu miestnu cirkev. A vás všetkých prosím o modlitby, aby moja služba biskupa bola Pánu Bohu na česť a slávu, vám na dobro a posvätenie a aby som v nej zostal verný a horlivý až do smrti.“

Rektor pútnického miesta na Skalke verí, že aj v našich svätých pustovníkoch Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi bude mať v nebi mocných pomocníkov. „Nech vás i mňa dobrotivý Boh zahŕňa svojím požehnaním,“ uzavrel biskup Peter Beňo.

VYHLÁSENIE NITRIANSKEHO BISKUPA VILIAMA JUDÁKA

Drahí bratia kňazi, diakoni, zasvätení, bratia a sestry!
Som vďačný Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi za vymenovanie pomocného biskupa pre našu diecézu. Prijmime ho s láskou! Jeho služba bude veľmi potrebná a užitočná.

Diecéza je pomerne veľká so 197 farnosťami a s vyše pol miliónom katolíkov. Má 280 diecéznych kňazov a 60 rehoľných kňazov.

S Božou pomocou sa budeme spoločne s vami usilovať zveľaďovať miestnu cirkev a napomáhať jej poslaniu v rámci všeobecnej Katolíckej cirkvi. Preto prosím o vašu modlitbu.