Nitra získala relikvie blahoslavenej Gizely

Vďaka vesprémskemu arcibiskupovi sa do Nitry vrátila blahoslavená Gizela, uhorská kráľovná.

Tibor Ujlacký 20.11.2023
Nitra získala relikvie blahoslavenej Gizely

Nitriansky biskup Viliam Judák si uctil bozkom relikvie blahoslavenej Gizely, ktoré Nitrianskemu biskupstvu daroval veszprémsky arcibiskup György Udvardy. Snímka: Tibor Ujlacký

Vesprémsky arcibiskup György Udvardy navštívil 18. – 19. novembra Nitru.

Ako dar Nitrianskemu biskupstvu priniesol relikvie blahoslavenej Gizely, uhorskej kráľovnej.

Relikvie v pozlátenom relikviári odovzdal ako dar nitrianskemu biskupovi Viliamovi Judákovi 19. novembra na pontifikálnej svätej omši v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

Vesprémsky arcibiskup v homílii uvažoval o evanjeliovom podobenstve o talentoch aj o spoločnom kresťanskom dedičstve oboch národov.

Vyzdvihol príklady svätých Cyrila a Metoda, košických mučeníkov, ale aj svätého Maura, Štefana, Imricha či blahoslavenej Gizely.

Na týchto spoločných duchovných základoch možno stavať aj dnes bratské spolužitie v pokoji a kresťanskej láske.

Podľa arcibiskupových slov sa blahoslavená Gizela odvážne zaslúžila o upevnenie kresťanstva a komplexný rozvoj života Cirkvi v Uhorsku.

Arcibiskup Udvardy vyzval veriacich, aby boli podľa príkladu svätcov odvážni vo viere a mali veľkú dôveru v Pána.

Na záver liturgickej slávnosti udelil prítomným požehnanie relikviou blahoslavenej Gizely.

Tibor Ujlacký