Nová konferencia rehoľníkov má vedenie

V bratislavskom Centre Salvator sa 30. januára konalo prvé zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Tá vznikla začiatkom roka zlúčením konferencií mužských a ženských rehoľných predstavených.
01.02.2019
Nová konferencia rehoľníkov má vedenie

Vedenie novej konferencie predstavených reholí na Slovensku. Jej predsedom sa stal redemptorista Václav Hypius (v strede). Snímka: Iva Kúšiková

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí, ktorí zastupujú 2 508 zasvätených osôb žijúcich v komunitách na Slovensku.

Na prvom stretnutí zvolili vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Predsedom sa stal nový provinciál slovenských redemptoristov Václav Hypius CSsR a za zástupkyňu predsedu bola zvolená sestra Petra Sičáková SSNPM. Nové vedenie bolo zvolené na trojročné funkčné obdobie.

Členovia konferencie schválili tiež začlenenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku do Únie európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM), ktorá reprezentuje približne 250-tisíc zasvätených v Európe.

V rámci zhromaždenia bola na programe aj svätá omša, ktorá začala vzývaním Ducha Svätého. Hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pozdravný list novej konferencii poslal aj predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Milan Chautur CSsR. „Vaše spojenie nech je znamením jednoty v rozdelenom svete. Chcem vám popriať, aby táto jednota zasvätených osôb priniesla znásobenie síl pre intenzívnejšie pôsobenie jednotlivých rádov, kongregácií a inštitútov na Slovensku,“ zaželal vladyka Chautur v liste.