Nové opatrenia sa týkajú aj bohoslužieb

S účinnosťou od 10. septembra až do odvolania platia obmedzenia počtu ľudí pri hromadných podujatiach. Týka sa to aj bohoslužieb. Úrad verejného zdravotníctva SR týmto spôsobom reaguje na nárast počtu osôb infikovaných koronavírusom.
TK KBS 11.09.2020
Nové opatrenia sa týkajú aj bohoslužieb

Obmedzený počet osôb na zhromaždeniach v interéri a exteriéri sa týka aj bohoslužieb. / Snímka: Erika Litváková


Nové opatrenie, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva, obmedzuje zhromaždenia na 1 000 ľudí v jednom okamihu v exteriéri a 500 ľudí v jednom okamihu v interiéroch. „Platí to rovnako aj pre svadobné a pohrebné obrady (cirkevné aj civilné), ako aj pre výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania,“ uvádzajú hygienici. Toto opatrenie treba zvlášť zohľadniť pri organizovaní pútnických a odpustových slávností.

Výnimka z tohto obmedzenia platí pre hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase ich začiatku negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín.

Na výkon bohoslužieb sa naďalej vzťahujú viaceré povinnosti a odporúčania. Pripomíname niektoré z nich:

  • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (to znamená prekrytie úst i nosa);
  • pri vchode do kostola je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky;
  • hygienici odporúčajú zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčajú v radoch alternovať;
  • je dôležité dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu);
  • z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
  • pokiaľ je to možné, mali by sa v nedeľu slúžiť osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;
  • pred rozdávaním svätého prijímania si rozdávateľ musí dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie Eucharistie na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho si rozdávateľ musí zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napríklad pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov či diakonov). Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napríklad predsedajúci liturgii)
  • takisto je odporúčané, aby sa ruky nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu).