Noví kňazi pre Spoločnosť Božieho Slova

Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku sa 22. júna dočkala nových kňazov – misionárov.
Tibor Ujlacký 24.06.2019
Noví kňazi pre Spoločnosť Božieho Slova

Snímka: Tibor Ujlacký

V Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre prijali kňazskú vysviacku Juraj Begany SVD, Patrik Páleník SVD a Matej Reiner SVD.

Vysviacka sa uskutočnila počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom SVD a ďalšími kňazmi.

Biskup Viliam Judák sa v homílii zameral na misijný charakter Cirkvi a jej úlohu ohlasovať evanjelium vo svete. V tomto duchu vyzdvihol pôsobenie misionárov Spoločnosti Božieho Slova počas celej jej histórie aj na Slovensku.

Novokňazov ocenil za ich hrdinské rozhodnutie veľkodušne sa darovať do tejto služby v dnešných časoch a povzbudil ich k nezištnej službe s charakteristickým znakom lásky a vernosti Ježišovi Kristovi, ktorý ich nikdy neopustí.

„Nebojte sa, bratia, staviť všetko na túto kartu. Preto vás povzbudzujem, aby ste boli pastiermi na obraz Ježiša Krista a aby ste svoj život postavili na Ježišovi, pred ktorým sa zohne každé koleno.“