Nový kostol na najmladšom košickom sídlisku

V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce konsekrovali nový Kostol sv. Dominika Savia a požehnali farské i pastoračné priestory.
Jaroslav Fabian 10.05.2022
Nový kostol na najmladšom košickom sídlisku

Slávnostnú konsekráciu nového Kostola sv. Dominika Savia viedol košický arcibiskup Bernard Bober. Výstavba chrámu vrátane pastoračného centra a fary trvala vyše sedemnásť rokov. Snímka: Jaroslav Fabian

Obyvatelia najmladšieho košického sídliska majú nový kostol. Rímskokatolícka farnosť tam vznikla 1. júla 1995, no už predtým sa veriaci schádzali na liturgické slávenia v priestoroch školy a neskôr v kaplnke, ktorá na bohoslužby slúžila až doteraz.

SPÄTOSŤ S DÓMOM

Nový kostol je umiestnený pri vstupe na sídlisko, blízko pešej zóny, odkiaľ je aj hlavný vstup. Orientovaný je na košickú katedrálu, preto hlavná os nového kostola smeruje na jej vežu, čím autori projektu symbolicky vyjadrili duchovný súvis s mestom i Dómom sv. Alžbety.

Súčasťou novostavby sú aj pastoračné priestory a farská budova prepojená s  kostolom. Výstavba kostola, pastoračného centra a fary prebiehala v rôznych etapách a podľa finančných možností i ďalších okolností vyše sedemnásť rokov.

Súčasný farár Patrik Vojtek pri konsekrácii nového kostola 8. mája vyzdvihol úsilie a vynaloženú námahu pri výstavbe. „Chcem vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu za tento deň a ďakujem každému, kto sa akokoľvek a čímkoľvek, často v skrytosti, pričinil, že dnes prežívame túto výnimočnú chvíľu.

Nech tento nový priestor povznáša náš život i naše srdcia k novosti života a vrúcnejšiemu vzťahu k Bohu a k ľuďom.“

Na začiatku slávnosti farár symbolicky odovzdal košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi pred vstupom kľúč, aby kostol slúžil na Boží kult a pomáhal človeku k plnosti časného života a k večnej spáse.

„Nech sa teda dokorán otvorí nielen brána tohto kostola, ale ešte dôležitejšie dvere našich sŕdc a myslí.

Nech nám v tom všetkým na príhovor svätého Dominika Savia, víťaza nad hriechom, na orodovanie Panny Márie, našej nebeskej Matky, v dnešnú Nedeľu Dobrého pastiera pomáha všemohúci Boh,“ dodal na úvod slávnosti farár Patrik Vojtek.

ČAKAŤ SA OPLATILO

Podľa košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý sa prihovoril viac ako dvom tisíckam zhromaždených veriacich, sa čakať na nový kostol oplatilo. „Boh býva tam, kde ho človek pustí. Bez Boha nebude pokoja. Ak sa človek slobodne vráti k Bohu, on mu daruje svoj pokoj.

Robme v tomto chráme to, čo nás robí lepšími.“ Arcibiskup poznamenal, že miestni veriaci sú právom hrdí na svoj nový kostol ako na dielo Božej milosti i vlastných rúk. „Dnešný deň je dňom veľkej radosti a i z tejto Božej blízkosti rastie živé kresťanské spoločenstvo.

Zamilujte si tento dom modlitby, prijmite ho za svoj a často sa v ňom stretávajte pri oslave Boha.“

Na záver homílie arcibiskup Bober pridal aj želanie: „Nech sa vaše farské spoločenstvo živí Božím slovom i telom, nech sa tu uzdravuje a vzrastá i počtom naše spoločenstvo. Panna Mária nech na vás dáva pozor, aby ste zostali na správnej ceste za Kristom.“